پاورپوینت حسگرها (دریابه)و مبدل ها

پاورپوینت حسگرها (دریابه)و مبدل ها


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت حسگرها (دریابه)و مبدل ها قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۵۷     فهرست مطالب: حسگر یا مبدل تعاریف دیگر از ترانسدیوسر انواع مبدل مبدل کمیتهای غیر الکتریکی  به الکتریکی روشهای تبدیل حرکت مکانیکی استفاده از تغییر مقاومت یا استرین گیج استرین گیج به صورت پل طرز استفاده از استرین گیج ویژه گیهای کرنش سنج خوب رزولوشن پتانسیومتر ترانسدیوسر های تغییر مکان خازنی مبدلهای  خازنی تفاضلی استفاده از تغییر اندوکتانس در سلف مرور مدار مغناطیسی مدار ساده القایی پایه تئوری LVDT مبدل های مکانیکی لوله های بوردون تراندیوسر کمیت های فیزیکی به علائم پنوماتیکی ترانسدیوسر های پیزوالکتریک piezoelectric ترانسدیوسرهای نور رسانا ترانسدیوسر یونشی ionization Transducer ترانسدیوسر متکی بر اثر هال ترانسدیوسر جریان تقویت کننده در ترانسدیوسرها     قسمتی از پاورپوینت: هر دو از اجزاء وسایل اندازه گیری هستندهر دو کمیتی فیزیکی را به شکل قابل استفاده ای تبدیل می کنندحسگر اینکار را بدون دریافت انرژی خارجی انجام می دهد ولی مبدل با دریافت انرژی خارجی!!و . . . …


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت حسگرها (دریابه)و مبدل ها قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۵۷     فهرست مطالب: حسگر یا مبدل تعاریف دیگر از ترانسدیوسر انواع مبدل مبدل کمیتهای غیر الکتریکی  به الکتریکی روشهای تبدیل حرکت مکانیکی استفاده از تغییر مقاومت یا استرین گیج استرین گیج به صورت پل طرز استفاده از استرین گیج ویژه گیهای کرنش سنج خوب رزولوشن پتانسیومتر ترانسدیوسر های تغییر مکان خازنی مبدلهای  خازنی تفاضلی استفاده از تغییر اندوکتانس در سلف مرور مدار مغناطیسی مدار ساده القایی پایه تئوری LVDT مبدل های مکانیکی لوله های بوردون تراندیوسر کمیت های فیزیکی به علائم پنوماتیکی ترانسدیوسر های پیزوالکتریک piezoelectric ترانسدیوسرهای نور رسانا ترانسدیوسر یونشی ionization Transducer ترانسدیوسر متکی بر اثر هال ترانسدیوسر جریان تقویت کننده در ترانسدیوسرها     قسمتی از پاورپوینت: هر دو از اجزاء وسایل اندازه گیری هستندهر دو کمیتی فیزیکی را به شکل قابل استفاده ای تبدیل می کنندحسگر اینکار را بدون دریافت انرژی خارجی انجام می دهد ولی مبدل با دریافت انرژی خارجی!!و . . . …


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت حسگرها (دریابه)و مبدل ها قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید:۵۷     فهرست مطالب: حسگر یا مبدل تعاریف دیگر از ترانسدیوسر انواع مبدل مبدل کمیتهای غیر الکتریکی  به الکتریکی روشهای تبدیل حرکت مکانیکی استفاده از تغییر مقاومت یا استرین گیج استرین گیج به صورت پل طرز استفاده از استرین گیج ویژه گیهای کرنش سنج خوب رزولوشن پتانسیومتر ترانسدیوسر های تغییر مکان خازنی مبدلهای  خازنی تفاضلی استفاده از تغییر اندوکتانس در سلف مرور مدار مغناطیسی مدار ساده القایی پایه تئوری LVDT مبدل های مکانیکی لوله های بوردون تراندیوسر کمیت های فیزیکی به علائم پنوماتیکی ترانسدیوسر های پیزوالکتریک piezoelectric ترانسدیوسرهای نور رسانا ترانسدیوسر یونشی ionization Transducer ترانسدیوسر متکی بر اثر هال ترانسدیوسر جریان تقویت کننده در ترانسدیوسرها     قسمتی از پاورپوینت: هر دو از اجزاء وسایل اندازه گیری هستندهر دو کمیتی فیزیکی را به شکل قابل استفاده ای تبدیل می کنندحسگر اینکار را بدون دریافت انرژی خارجی انجام می دهد ولی مبدل با دریافت انرژی خارجی!!و . . . …

فنی و مهندسی

پاورپوینت حسگرها (دریابه)و مبدل ها,حسگر یا مبدل,تعاریف دیگر از ترانسدیوسر,تعاریف دیگر از ترانسدیوسرانواع مبدل,مبدل کمیتهای غیر الکتریکی به

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.