پاورپوینت حیوان ترانسژنیک

پاورپوینت حیوان ترانسژنیک


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها تولید حیوانات ترانس ژن به طور کلی هر موجودی که DNA ژنومی آن در اثر انتقال قطعات DNA از موجود دیگر تغییر یافته  باشد یک موجود ترانس ژن پاتراپخت است. اهداف اصلی تولید حیوانات ترانس ژن عبارتند از : ۱ـ تحقیق در زمینه ی بیماریهای حیوانی ۲ـ اصلاح ژنتیکی اهلی ۳ـ استفاده از حیوانات به عنوان بیوراکتور جهت تولید محصولات P خاص به طور کلی همه ی روش های تولید حیوان ترانس ژن با مشکلات زیر روبرو هستند : ۱ـ ورود تصادفی ژن هدف به ژنوم موجود ۲ـ سختی جداسازی و لقاح در شرایط invitro 3ـ احتمال ورود بیش از یک نسخه از ژن هدف در ژنوم موجود روش های تولید محصولات ترانس ژنتیک : ۱ـ استفاده از باکتری های ترانس ژن در بیورکتورها ۲ـ استفاده از حیوانات ترانس ژن و یا گیاهان ترانس ژن ۳ـ به وسیله ی کشت سلولهای حیوانی ترانس ژن تولید pro از طریق کشت سلولهای حیوانی ترانس ژن اولین بار در ۱۸۸۵ سلولهای جنینی جوجه در کشت نمکی نگهداری شدند اما کشت سلول در invitro اولین بار توس …

فنی و مهندسی

پاورپوینت, حیوان ترانسژنیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.