پاورپوینت خشونت علیه زنان

پاورپوینت خشونت علیه زنان

پاورپوینت خشونت علیه زنان


  پاورپوینت خشونت علیه زنان   25اسلاید   خشونت علیه زنان Gender-based Violence Against  Women   اهداف: •پس از این جلسه دانشجویان قادر خواهند بود: • •انواع خشونت علیه زنان را بیان کند. •عوامل خطر خشونت در مردان را بیان کند. •مراحل چرخه خشونت را توضیح دهد. •انواع سوء استفاده و مثالهایی از هرکدام را بیان کند. •فرایند پرستاری در خشونت علیه زنان را توضیح دهد. •   خشونت علیه زنان-  مقدمه •یک مسئله مهم سلامت عمومی و حقوق بشر. •عدم گزارش در اکثر موارد. •در همه کشورها، طبقات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی •همه زنان در هر مرحله از زندگی در معرض خشونت هستند. •پیر، جوان، زیبا، غیر جذاب، متاهل یا مجرد. •حساسیت بیشتر زنان در دوران بارداری نسبت به خشونت به دلیل تغییرات جسمی، اجتماعی، عاطفی و نیازهای اقتصادی. …

پاورپوینت خشونت علیه زنان


  پاورپوینت خشونت علیه زنان   25اسلاید   خشونت علیه زنان Gender-based Violence Against  Women   اهداف: •پس از این جلسه دانشجویان قادر خواهند بود: • •انواع خشونت علیه زنان را بیان کند. •عوامل خطر خشونت در مردان را بیان کند. •مراحل چرخه خشونت را توضیح دهد. •انواع سوء استفاده و مثالهایی از هرکدام را بیان کند. •فرایند پرستاری در خشونت علیه زنان را توضیح دهد. •   خشونت علیه زنان-  مقدمه •یک مسئله مهم سلامت عمومی و حقوق بشر. •عدم گزارش در اکثر موارد. •در همه کشورها، طبقات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی •همه زنان در هر مرحله از زندگی در معرض خشونت هستند. •پیر، جوان، زیبا، غیر جذاب، متاهل یا مجرد. •حساسیت بیشتر زنان در دوران بارداری نسبت به خشونت به دلیل تغییرات جسمی، اجتماعی، عاطفی و نیازهای اقتصادی. …

پاورپوینت خشونت علیه زنان


  پاورپوینت خشونت علیه زنان   25اسلاید   خشونت علیه زنان Gender-based Violence Against  Women   اهداف: •پس از این جلسه دانشجویان قادر خواهند بود: • •انواع خشونت علیه زنان را بیان کند. •عوامل خطر خشونت در مردان را بیان کند. •مراحل چرخه خشونت را توضیح دهد. •انواع سوء استفاده و مثالهایی از هرکدام را بیان کند. •فرایند پرستاری در خشونت علیه زنان را توضیح دهد. •   خشونت علیه زنان-  مقدمه •یک مسئله مهم سلامت عمومی و حقوق بشر. •عدم گزارش در اکثر موارد. •در همه کشورها، طبقات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی •همه زنان در هر مرحله از زندگی در معرض خشونت هستند. •پیر، جوان، زیبا، غیر جذاب، متاهل یا مجرد. •حساسیت بیشتر زنان در دوران بارداری نسبت به خشونت به دلیل تغییرات جسمی، اجتماعی، عاطفی و نیازهای اقتصادی. …

علوم پزشکی

پاورپوینت خشونت علیه زنان,پاورپوینت خشونت برزنان,ppt خشونت علیه زنان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.