پاورپوینت داده های پانلی و طولی

پاورپوینت داده های پانلی و طولی

پاورپوینت داده های پانلی و طولی

پاورپوینت داده های پانلی و طولی

فهرست:
مقدمه
مفاهیم و تعاریف
 مزایا و معایب داده های طولی و پانلی
 مدل آمیخته و دلایل استفاده از آن
 مثالی از مدل آمیخته
 برآورد پارامترها از طریق نرم افزار SAS
منابع
اسلاید=۲۶…

پاورپوینت داده های پانلی و طولی

پاورپوینت داده های پانلی و طولی

فهرست:
مقدمه
مفاهیم و تعاریف
 مزایا و معایب داده های طولی و پانلی
 مدل آمیخته و دلایل استفاده از آن
 مثالی از مدل آمیخته
 برآورد پارامترها از طریق نرم افزار SAS
منابع
اسلاید=۲۶…

پاورپوینت داده های پانلی و طولی

پاورپوینت داده های پانلی و طولی

فهرست:
مقدمه
مفاهیم و تعاریف
 مزایا و معایب داده های طولی و پانلی
 مدل آمیخته و دلایل استفاده از آن
 مثالی از مدل آمیخته
 برآورد پارامترها از طریق نرم افزار SAS
منابع
اسلاید=۲۶…

دندان پزشکی

داده,پانلی,طولی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.