پاورپوینت درباره آئین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

پاورپوینت درباره آئین نامه رفتار وپوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۱۳ اسلاید                   “این آئین نامه در یک مقدمه، ۴ ماده ، ۱۶ بند و ۳ تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ به تصویب شورای فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاه ها ، لازم الاجر است و کلیه آئین نامه ها و بخش نامه های مغایر با این آئین نامه فاقد اعتبار است” (۱) دانشجو: فردی است که ازطریق ضوابط مؤسسات آموزش عالی و یا آزمون ورودی دانشگاهها پذیرفته شده ثبت نام کرده و در حال طی کردن سنوات آموزشی است. (۲) دانشجوی بالینی: به دانشجویی اطلاق میگردد که تحت آموزش در محیطی بهداشتی، درمانی قرار دارد. (۳) محیط آموزشی پژوهشی: محیطی است که هر فردی در آن با عنوان دانشجو در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است.(مکان های اردویی ) الف: محیطهای آموزشی ـ پژوهشی   1-دانشجویان می باید از ایجاد هر گونه اختلال به هنگام آموزش خودداری نمایند   2-انجام هرگونه رفتار یا عملی که خلاف منزلت دانشجویی و رفتار حرفه ایست ممنوع است.   3-حفاظت و استفاده صحیح از امکانات، ت …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۱۳ اسلاید                   “این آئین نامه در یک مقدمه، ۴ ماده ، ۱۶ بند و ۳ تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ به تصویب شورای فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاه ها ، لازم الاجر است و کلیه آئین نامه ها و بخش نامه های مغایر با این آئین نامه فاقد اعتبار است” (۱) دانشجو: فردی است که ازطریق ضوابط مؤسسات آموزش عالی و یا آزمون ورودی دانشگاهها پذیرفته شده ثبت نام کرده و در حال طی کردن سنوات آموزشی است. (۲) دانشجوی بالینی: به دانشجویی اطلاق میگردد که تحت آموزش در محیطی بهداشتی، درمانی قرار دارد. (۳) محیط آموزشی پژوهشی: محیطی است که هر فردی در آن با عنوان دانشجو در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است.(مکان های اردویی ) الف: محیطهای آموزشی ـ پژوهشی   1-دانشجویان می باید از ایجاد هر گونه اختلال به هنگام آموزش خودداری نمایند   2-انجام هرگونه رفتار یا عملی که خلاف منزلت دانشجویی و رفتار حرفه ایست ممنوع است.   3-حفاظت و استفاده صحیح از امکانات، ت …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۱۳ اسلاید                   “این آئین نامه در یک مقدمه، ۴ ماده ، ۱۶ بند و ۳ تبصره در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ به تصویب شورای فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ به دانشگاه ها ، لازم الاجر است و کلیه آئین نامه ها و بخش نامه های مغایر با این آئین نامه فاقد اعتبار است” (۱) دانشجو: فردی است که ازطریق ضوابط مؤسسات آموزش عالی و یا آزمون ورودی دانشگاهها پذیرفته شده ثبت نام کرده و در حال طی کردن سنوات آموزشی است. (۲) دانشجوی بالینی: به دانشجویی اطلاق میگردد که تحت آموزش در محیطی بهداشتی، درمانی قرار دارد. (۳) محیط آموزشی پژوهشی: محیطی است که هر فردی در آن با عنوان دانشجو در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است.(مکان های اردویی ) الف: محیطهای آموزشی ـ پژوهشی   1-دانشجویان می باید از ایجاد هر گونه اختلال به هنگام آموزش خودداری نمایند   2-انجام هرگونه رفتار یا عملی که خلاف منزلت دانشجویی و رفتار حرفه ایست ممنوع است.   3-حفاظت و استفاده صحیح از امکانات، ت …

عمومی و آزاد

آئین نامه ,رفتار وپوشش ,حرفه ای دانشجویان, دانشگاههای ,علوم ,پزشکی ,کشور ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.