پاورپوینت درباره آزمایش های اچ.آی.وی

پاورپوینت درباره آزمایش های اچ.آی.وی


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۷ اسلاید             آزمایش های اچ.آی.وی کدامند؟ nالف) آزمایش های پادتن اچ.آی.وی n۱)آزمایش الیزا (ELISA) آزمایشی حساس که آزمون استاندارد در کشور ما برای غربالگری خون و فرآورده های خونی و نیز افرادی است که می‌خواهد از وضعیت اچ.آی.وی خود آگاه شوند. این آزمایش ممکن است بصورت کاذب نتیجه مثبت گزارش کند. nهزینه ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان است ولی در پایگاهها ومراکز مشاورعه بیماریهای رفتاری رایگان است. n۲)آزمایش سریع (Rapid) آزمایشی که در برخی کشورها موجود است ولی انجام آن بطور خودسرانه توصیه نمی شود چون دقت آن کمتر از آزمایش الیزای استاندارد است  وافراد تحت مشاوره قرار نمیگیرند. n۳)آزمایش وسترن بلات (Western Blot) آزمایشی که دقت بیشتری از الیزا دارد و برای تأیید نتیجه مثبت آن بکار می‌رود. در مشهد فقط در آزمایشگاه های سازمان انتقال خون با معرفی از کلینیک های مشاوره بیماریهای رفتاری انجام می‌گیرد. …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۷ اسلاید             آزمایش های اچ.آی.وی کدامند؟ nالف) آزمایش های پادتن اچ.آی.وی n۱)آزمایش الیزا (ELISA) آزمایشی حساس که آزمون استاندارد در کشور ما برای غربالگری خون و فرآورده های خونی و نیز افرادی است که می‌خواهد از وضعیت اچ.آی.وی خود آگاه شوند. این آزمایش ممکن است بصورت کاذب نتیجه مثبت گزارش کند. nهزینه ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان است ولی در پایگاهها ومراکز مشاورعه بیماریهای رفتاری رایگان است. n۲)آزمایش سریع (Rapid) آزمایشی که در برخی کشورها موجود است ولی انجام آن بطور خودسرانه توصیه نمی شود چون دقت آن کمتر از آزمایش الیزای استاندارد است  وافراد تحت مشاوره قرار نمیگیرند. n۳)آزمایش وسترن بلات (Western Blot) آزمایشی که دقت بیشتری از الیزا دارد و برای تأیید نتیجه مثبت آن بکار می‌رود. در مشهد فقط در آزمایشگاه های سازمان انتقال خون با معرفی از کلینیک های مشاوره بیماریهای رفتاری انجام می‌گیرد. …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۷ اسلاید             آزمایش های اچ.آی.وی کدامند؟ nالف) آزمایش های پادتن اچ.آی.وی n۱)آزمایش الیزا (ELISA) آزمایشی حساس که آزمون استاندارد در کشور ما برای غربالگری خون و فرآورده های خونی و نیز افرادی است که می‌خواهد از وضعیت اچ.آی.وی خود آگاه شوند. این آزمایش ممکن است بصورت کاذب نتیجه مثبت گزارش کند. nهزینه ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان است ولی در پایگاهها ومراکز مشاورعه بیماریهای رفتاری رایگان است. n۲)آزمایش سریع (Rapid) آزمایشی که در برخی کشورها موجود است ولی انجام آن بطور خودسرانه توصیه نمی شود چون دقت آن کمتر از آزمایش الیزای استاندارد است  وافراد تحت مشاوره قرار نمیگیرند. n۳)آزمایش وسترن بلات (Western Blot) آزمایشی که دقت بیشتری از الیزا دارد و برای تأیید نتیجه مثبت آن بکار می‌رود. در مشهد فقط در آزمایشگاه های سازمان انتقال خون با معرفی از کلینیک های مشاوره بیماریهای رفتاری انجام می‌گیرد. …

عمومی و آزاد

آزمایش های اچ,آی,وی,آزمایش های, اچ,آی,وی,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.