پاورپوینت درباره آسیب هاِی رایج در میان ورزشکاران رشته تکواندو

پاورپوینت درباره آسیب هاِی رایج در میان ورزشکاران رشته تکواندو


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۱۷ اسلاید       —مقدمه —درعصرحاضر وهمزمان با پیشرفت علمی فرهنگی ورزشی در جوامع ورزشکاران رشته های مختلف نیز تخصصی تر و اصولی تر نسبت به گذشته تمرین می کنند در رشته های مختلف ورزشی بنا به اهداف آن رشته و یا سبک آن گاهاً آسیبهای بوجود می آید که این آسیبها در بعضی مواقع در تمام ورزشکاران عمومیت دارد و بعضی از مواقع اختصاصاً منحصر به رشته ورزشی خاصی یا اکثر اوقات در رشته ورزشی خاصی اتفاق می افتد مثلاً شکستن گوش در کشتی گیران و یا شکستن بینی در رزمی کاران مخصوصاً افرادی که به ورزش بوکس می پردازند.    —هدف ازتحقیق این است که شایع ترین آسیبی که در میان ورزشکاران تکواندو که هرکدام از آنان حداقل ۱ یا ۲ مقام استانی دارند ، چیست و راههای پیشگیری آن را مورد برسی قرار دهیم .    — دومین هدف این است که اساسا“ آسیب شایع در چه زمانی و در چه تکنیکی(درچه ضربه ای)  و درچه حالتی از تمرین یا مسابقه بوجود می آید ‌‌‌‌(در حمته یا ضد حمله) …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۱۷ اسلاید       —مقدمه —درعصرحاضر وهمزمان با پیشرفت علمی فرهنگی ورزشی در جوامع ورزشکاران رشته های مختلف نیز تخصصی تر و اصولی تر نسبت به گذشته تمرین می کنند در رشته های مختلف ورزشی بنا به اهداف آن رشته و یا سبک آن گاهاً آسیبهای بوجود می آید که این آسیبها در بعضی مواقع در تمام ورزشکاران عمومیت دارد و بعضی از مواقع اختصاصاً منحصر به رشته ورزشی خاصی یا اکثر اوقات در رشته ورزشی خاصی اتفاق می افتد مثلاً شکستن گوش در کشتی گیران و یا شکستن بینی در رزمی کاران مخصوصاً افرادی که به ورزش بوکس می پردازند.    —هدف ازتحقیق این است که شایع ترین آسیبی که در میان ورزشکاران تکواندو که هرکدام از آنان حداقل ۱ یا ۲ مقام استانی دارند ، چیست و راههای پیشگیری آن را مورد برسی قرار دهیم .    — دومین هدف این است که اساسا“ آسیب شایع در چه زمانی و در چه تکنیکی(درچه ضربه ای)  و درچه حالتی از تمرین یا مسابقه بوجود می آید ‌‌‌‌(در حمته یا ضد حمله) …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۱۷ اسلاید       —مقدمه —درعصرحاضر وهمزمان با پیشرفت علمی فرهنگی ورزشی در جوامع ورزشکاران رشته های مختلف نیز تخصصی تر و اصولی تر نسبت به گذشته تمرین می کنند در رشته های مختلف ورزشی بنا به اهداف آن رشته و یا سبک آن گاهاً آسیبهای بوجود می آید که این آسیبها در بعضی مواقع در تمام ورزشکاران عمومیت دارد و بعضی از مواقع اختصاصاً منحصر به رشته ورزشی خاصی یا اکثر اوقات در رشته ورزشی خاصی اتفاق می افتد مثلاً شکستن گوش در کشتی گیران و یا شکستن بینی در رزمی کاران مخصوصاً افرادی که به ورزش بوکس می پردازند.    —هدف ازتحقیق این است که شایع ترین آسیبی که در میان ورزشکاران تکواندو که هرکدام از آنان حداقل ۱ یا ۲ مقام استانی دارند ، چیست و راههای پیشگیری آن را مورد برسی قرار دهیم .    — دومین هدف این است که اساسا“ آسیب شایع در چه زمانی و در چه تکنیکی(درچه ضربه ای)  و درچه حالتی از تمرین یا مسابقه بوجود می آید ‌‌‌‌(در حمته یا ضد حمله) …

عمومی و آزاد

آسیب هاِی رایج در میان ورزشکاران رشته تکواندو , آسیب هاِی ,رایج ,در, میان ,ورزشکاران, رشته, تکواندو ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.