پاورپوینت درباره آشنایی با درخت های تصمیم گیری

پاورپوینت درباره آشنایی با درخت های تصمیم گیری


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 51 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آشنایی با درخت های تصمیم گیری فهرست مطالب مقدمه طراحی درخت تصمیم گیری پرسش های مطرح برای درخت تصمیم گیری (CART) الگوریتم یادگیری درخت ID3، C4.5 یادگیری افزایشی درخت های تصمیم گیری کاربرد درخت های تصمیم گیری مقدمه بردار ویژگی: دوتایی (X,Y) بیانگر بردار ویژگی (الگو) X  است و Y برچسب کلاس مربوطه است. اجزاء X همان ویژگی‌های مورد نظر هستند. الگوی مرتب: اگر ویژگی‌های X دارای مقادیری از یک مجموعه مرتب باشند، X را یک الگوی مرتب (orderd)یا عددی(numerical) می‌نامیم . الگوی حتمی: اگر ویژگی‌های بردار مقادیری اختیار کنند که دارای ترتیب طبیعی نباشند، آن را یک الگوی حتمی (Categorical) می‌نامند. ویژگی‌های عددی (مرتب) ممکن است دارای مقادیر گسسته یا پیوسته باشند. روش های دسته بندی: تک مرحله ای چند مرحله ای مقادیر ویژگی ها: پیوسته گسسته معرفی درخت تصمیم گیری و برخی تع …


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 51 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آشنایی با درخت های تصمیم گیری فهرست مطالب مقدمه طراحی درخت تصمیم گیری پرسش های مطرح برای درخت تصمیم گیری (CART) الگوریتم یادگیری درخت ID3، C4.5 یادگیری افزایشی درخت های تصمیم گیری کاربرد درخت های تصمیم گیری مقدمه بردار ویژگی: دوتایی (X,Y) بیانگر بردار ویژگی (الگو) X  است و Y برچسب کلاس مربوطه است. اجزاء X همان ویژگی‌های مورد نظر هستند. الگوی مرتب: اگر ویژگی‌های X دارای مقادیری از یک مجموعه مرتب باشند، X را یک الگوی مرتب (orderd)یا عددی(numerical) می‌نامیم . الگوی حتمی: اگر ویژگی‌های بردار مقادیری اختیار کنند که دارای ترتیب طبیعی نباشند، آن را یک الگوی حتمی (Categorical) می‌نامند. ویژگی‌های عددی (مرتب) ممکن است دارای مقادیر گسسته یا پیوسته باشند. روش های دسته بندی: تک مرحله ای چند مرحله ای مقادیر ویژگی ها: پیوسته گسسته معرفی درخت تصمیم گیری و برخی تع …


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 51 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آشنایی با درخت های تصمیم گیری فهرست مطالب مقدمه طراحی درخت تصمیم گیری پرسش های مطرح برای درخت تصمیم گیری (CART) الگوریتم یادگیری درخت ID3، C4.5 یادگیری افزایشی درخت های تصمیم گیری کاربرد درخت های تصمیم گیری مقدمه بردار ویژگی: دوتایی (X,Y) بیانگر بردار ویژگی (الگو) X  است و Y برچسب کلاس مربوطه است. اجزاء X همان ویژگی‌های مورد نظر هستند. الگوی مرتب: اگر ویژگی‌های X دارای مقادیری از یک مجموعه مرتب باشند، X را یک الگوی مرتب (orderd)یا عددی(numerical) می‌نامیم . الگوی حتمی: اگر ویژگی‌های بردار مقادیری اختیار کنند که دارای ترتیب طبیعی نباشند، آن را یک الگوی حتمی (Categorical) می‌نامند. ویژگی‌های عددی (مرتب) ممکن است دارای مقادیر گسسته یا پیوسته باشند. روش های دسته بندی: تک مرحله ای چند مرحله ای مقادیر ویژگی ها: پیوسته گسسته معرفی درخت تصمیم گیری و برخی تع …

فنی و مهندسی

درخت های تصمیم گیری , طراحی درخت تصمیم گیری , الگوریتم یادگیری درخت , کاربرد درخت های تصمیم گیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.