پاورپوینت درباره آشنایی با محتوای درس ذخیره وبازیابی اطلاعات

پاورپوینت درباره آشنایی با محتوای درس ذخیره وبازیابی اطلاعات


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۹ اسلاید               در این درس چه موضوعاتی مورد نظر ما میباشند؟   انواع عملیات روی داده ها از دیدگاه کامپیوتری کدامند؟ • üذخیره سازی داده ها  (Storage) üسازماندهی داده ها  (Organization) üدسترسی به داده ها  (Access) üانجام عملیات روی داده ها  (Data Processing) • این درس  با درس ساختمان داده ها چه تفاوتها یا تشابه هایی دارد؟ • تشابه : üهر دو درس در مورد ساختار داده ها و عملیات بر روی آنها بحث می نمایند. • تفاوت : üدر این درس تاکید بر عملیات بر روی فایلهای داده و ü üمسائل مرتبط با انواع  حافظه های ثانویه (Secondary Storage) میباشد …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۹ اسلاید               در این درس چه موضوعاتی مورد نظر ما میباشند؟   انواع عملیات روی داده ها از دیدگاه کامپیوتری کدامند؟ • üذخیره سازی داده ها  (Storage) üسازماندهی داده ها  (Organization) üدسترسی به داده ها  (Access) üانجام عملیات روی داده ها  (Data Processing) • این درس  با درس ساختمان داده ها چه تفاوتها یا تشابه هایی دارد؟ • تشابه : üهر دو درس در مورد ساختار داده ها و عملیات بر روی آنها بحث می نمایند. • تفاوت : üدر این درس تاکید بر عملیات بر روی فایلهای داده و ü üمسائل مرتبط با انواع  حافظه های ثانویه (Secondary Storage) میباشد …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۹ اسلاید               در این درس چه موضوعاتی مورد نظر ما میباشند؟   انواع عملیات روی داده ها از دیدگاه کامپیوتری کدامند؟ • üذخیره سازی داده ها  (Storage) üسازماندهی داده ها  (Organization) üدسترسی به داده ها  (Access) üانجام عملیات روی داده ها  (Data Processing) • این درس  با درس ساختمان داده ها چه تفاوتها یا تشابه هایی دارد؟ • تشابه : üهر دو درس در مورد ساختار داده ها و عملیات بر روی آنها بحث می نمایند. • تفاوت : üدر این درس تاکید بر عملیات بر روی فایلهای داده و ü üمسائل مرتبط با انواع  حافظه های ثانویه (Secondary Storage) میباشد …

عمومی و آزاد

آشنایی با محتوای درس ذخیره وبازیابی اطلاعات ,آشنایی, با ,محتوای, درس, ذخیره ,و,بازیابی, اطلاعات ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.