پاورپوینت درباره تجربه مدیریتی

پاورپوینت درباره تجربه مدیریتی


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:۲۲  اسلاید                   ž ž žمقدمه:   žارتباط نزدیکی بین تجربه و دانایی وجود دارد. تجربه را می توان به عنوان پالایشگر دانایی در نظر گرفت. نه تنها انواع خاصی از دانایی می تواند. به تجربه تبدیل شوند،بلکه تجربه می تواند معیاری برای تبدیل داده ها به دانایی محسوب شود. ž ž žچکیده: ž žتجربه مدیریتی: žمفهوم تجربه:دانش عملی žیعنی »» تصمیم،چالش،فرصت یا خواه به عنوان عامل وخواه به عنوان ناضر žشامل: ž۱ – تجارب مدیریتی: در واقع وصفی از یک موقعیت مدیریتی است. که شامل هدف،شکل،منابع اطلاتی است ž۲- تجربه از نظر منشاء کسب آگاهی ž žالف: تجربه خارجی(حسی) žب: تجربه درونی ž  ž  ž ž žتجربه مدیریتی: ž žهر کدام از ما بارها و بارها این جمله را شنیده‌ایم که «تجربه، بزرگ‌ترین معلم زندگی انسانهاست»؛ اما به راستی هر یک از ما چه قدر زمان در اختیار داریم تا بتوانیم هر چیزی را تجربه کنیم،‌ این در حالیست که بسیاری افراد همان راهی ر …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:۲۲  اسلاید                   ž ž žمقدمه:   žارتباط نزدیکی بین تجربه و دانایی وجود دارد. تجربه را می توان به عنوان پالایشگر دانایی در نظر گرفت. نه تنها انواع خاصی از دانایی می تواند. به تجربه تبدیل شوند،بلکه تجربه می تواند معیاری برای تبدیل داده ها به دانایی محسوب شود. ž ž žچکیده: ž žتجربه مدیریتی: žمفهوم تجربه:دانش عملی žیعنی »» تصمیم،چالش،فرصت یا خواه به عنوان عامل وخواه به عنوان ناضر žشامل: ž۱ – تجارب مدیریتی: در واقع وصفی از یک موقعیت مدیریتی است. که شامل هدف،شکل،منابع اطلاتی است ž۲- تجربه از نظر منشاء کسب آگاهی ž žالف: تجربه خارجی(حسی) žب: تجربه درونی ž  ž  ž ž žتجربه مدیریتی: ž žهر کدام از ما بارها و بارها این جمله را شنیده‌ایم که «تجربه، بزرگ‌ترین معلم زندگی انسانهاست»؛ اما به راستی هر یک از ما چه قدر زمان در اختیار داریم تا بتوانیم هر چیزی را تجربه کنیم،‌ این در حالیست که بسیاری افراد همان راهی ر …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:۲۲  اسلاید                   ž ž žمقدمه:   žارتباط نزدیکی بین تجربه و دانایی وجود دارد. تجربه را می توان به عنوان پالایشگر دانایی در نظر گرفت. نه تنها انواع خاصی از دانایی می تواند. به تجربه تبدیل شوند،بلکه تجربه می تواند معیاری برای تبدیل داده ها به دانایی محسوب شود. ž ž žچکیده: ž žتجربه مدیریتی: žمفهوم تجربه:دانش عملی žیعنی »» تصمیم،چالش،فرصت یا خواه به عنوان عامل وخواه به عنوان ناضر žشامل: ž۱ – تجارب مدیریتی: در واقع وصفی از یک موقعیت مدیریتی است. که شامل هدف،شکل،منابع اطلاتی است ž۲- تجربه از نظر منشاء کسب آگاهی ž žالف: تجربه خارجی(حسی) žب: تجربه درونی ž  ž  ž ž žتجربه مدیریتی: ž žهر کدام از ما بارها و بارها این جمله را شنیده‌ایم که «تجربه، بزرگ‌ترین معلم زندگی انسانهاست»؛ اما به راستی هر یک از ما چه قدر زمان در اختیار داریم تا بتوانیم هر چیزی را تجربه کنیم،‌ این در حالیست که بسیاری افراد همان راهی ر …

عمومی و آزاد

تجربه مدیریتی,تجربه, مدیریتی,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.