پاورپوینت درباره تعلیم و تربیت اسلامی

پاورپوینت درباره تعلیم و تربیت اسلامی


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:۳۴  اسلاید       تربیت را از دو نظر می توان تعریف کرد: ۱- تربیت به معنی پرورش دادن ß رب و) مرحله پایانی آن هنگامی خواهد بود که فرد بتواند روی پای خود بایستد و استقلال و کفایتی یافته باشد که به مدد آن تنظیم امور خویش شود. مفهوم مزبور: که اساساً دوره طفیلی بودن انسان را حیطه ی کار تربیت جلوه می دهد، مربی تا هنگامی دست به کار تربیت است که این خصیصه در مّتربی موجود باشد. ۲- تربیت به معنی ربّوبی شدن (از رب ب) و ربوبی ساختن آدمی دوره ی طفولیت و طفلیت بیرون از متن اصل تربیت و به منزله دوره ی تمهید برای ورود به آن است.   دامنه و حد مراحل تربیت، گسترده ی زندگی را در خود می گیرد و چنین نیست که فی المثل دهه ی دوم زندگی پایه امر تربیت باشد. پس ربوبی شدن و ربوبی ساختن آدمی بسیار دامن گستر است و به پای تحولات و تطورات وسع وی، عرصه ها و  مراحل تازه ای می یابد و در هر مرحله منزل و مقصدی تازه سربر می آورد. نکته: از این رو نمی توان دستورالعملهایی را که در اخبار و روایات وارد شده و درباره ی هفت سال نخستین زن …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:۳۴  اسلاید       تربیت را از دو نظر می توان تعریف کرد: ۱- تربیت به معنی پرورش دادن ß رب و) مرحله پایانی آن هنگامی خواهد بود که فرد بتواند روی پای خود بایستد و استقلال و کفایتی یافته باشد که به مدد آن تنظیم امور خویش شود. مفهوم مزبور: که اساساً دوره طفیلی بودن انسان را حیطه ی کار تربیت جلوه می دهد، مربی تا هنگامی دست به کار تربیت است که این خصیصه در مّتربی موجود باشد. ۲- تربیت به معنی ربّوبی شدن (از رب ب) و ربوبی ساختن آدمی دوره ی طفولیت و طفلیت بیرون از متن اصل تربیت و به منزله دوره ی تمهید برای ورود به آن است.   دامنه و حد مراحل تربیت، گسترده ی زندگی را در خود می گیرد و چنین نیست که فی المثل دهه ی دوم زندگی پایه امر تربیت باشد. پس ربوبی شدن و ربوبی ساختن آدمی بسیار دامن گستر است و به پای تحولات و تطورات وسع وی، عرصه ها و  مراحل تازه ای می یابد و در هر مرحله منزل و مقصدی تازه سربر می آورد. نکته: از این رو نمی توان دستورالعملهایی را که در اخبار و روایات وارد شده و درباره ی هفت سال نخستین زن …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید:۳۴  اسلاید       تربیت را از دو نظر می توان تعریف کرد: ۱- تربیت به معنی پرورش دادن ß رب و) مرحله پایانی آن هنگامی خواهد بود که فرد بتواند روی پای خود بایستد و استقلال و کفایتی یافته باشد که به مدد آن تنظیم امور خویش شود. مفهوم مزبور: که اساساً دوره طفیلی بودن انسان را حیطه ی کار تربیت جلوه می دهد، مربی تا هنگامی دست به کار تربیت است که این خصیصه در مّتربی موجود باشد. ۲- تربیت به معنی ربّوبی شدن (از رب ب) و ربوبی ساختن آدمی دوره ی طفولیت و طفلیت بیرون از متن اصل تربیت و به منزله دوره ی تمهید برای ورود به آن است.   دامنه و حد مراحل تربیت، گسترده ی زندگی را در خود می گیرد و چنین نیست که فی المثل دهه ی دوم زندگی پایه امر تربیت باشد. پس ربوبی شدن و ربوبی ساختن آدمی بسیار دامن گستر است و به پای تحولات و تطورات وسع وی، عرصه ها و  مراحل تازه ای می یابد و در هر مرحله منزل و مقصدی تازه سربر می آورد. نکته: از این رو نمی توان دستورالعملهایی را که در اخبار و روایات وارد شده و درباره ی هفت سال نخستین زن …

عمومی و آزاد

تعلیم و تربیت اسلامی,تعلیم ,و ,تربیت, اسلامی,

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.