پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ ونوجوانی

پاورپوینت درباره تغذیه در سنین بلوغ ونوجوانی


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۳۶ اسلاید                   1) رشد و توسعه کشورها ۲) سوء تغذ یه ۳) مشکلات الگوی مصرف غذایی کودکان و نوجوانان ۴) دلایل عمده آسیب پذیری تغذیه در نو جوانی ۵) نیازهای تغذیه ای در نوجوانی ۶) رشد قدی ۷) رشد وزنی ۸) انرژی ۹)پروتئین D,A10)ویتامین  11) اهمییت صرف صبحانه ۱۲) نقش میان وعده ها ۱۳) مراحل تصحیح تغذیه دانش آموزان ۱۴) گروه های غذایی ۱۵) رفتارهای تغذیه نامطلوب ۱۶) نکاتی در مورد تغذیه دانش آموزان ۱۷) منابع     •رشد وتوسعه کشورها: • • بیش از هر چیز دیگر به نیروی انسانی ماهر و توانمند وابسته است.   •نسلی که بتواند دانش فنی منطبق با زمان و مکان را ابداع کند. سوءتغذیه عامل کوتاهی قد ؛ کاهش بهره هوشی؛افزایش ابتلا به بیماریها؛ افزایش مرگ ۲ تا۸ برابر کودکان هم سن؛ افت تحصیلی و    کاهش تولید ناخالص ملی است. …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۳۶ اسلاید                   1) رشد و توسعه کشورها ۲) سوء تغذ یه ۳) مشکلات الگوی مصرف غذایی کودکان و نوجوانان ۴) دلایل عمده آسیب پذیری تغذیه در نو جوانی ۵) نیازهای تغذیه ای در نوجوانی ۶) رشد قدی ۷) رشد وزنی ۸) انرژی ۹)پروتئین D,A10)ویتامین  11) اهمییت صرف صبحانه ۱۲) نقش میان وعده ها ۱۳) مراحل تصحیح تغذیه دانش آموزان ۱۴) گروه های غذایی ۱۵) رفتارهای تغذیه نامطلوب ۱۶) نکاتی در مورد تغذیه دانش آموزان ۱۷) منابع     •رشد وتوسعه کشورها: • • بیش از هر چیز دیگر به نیروی انسانی ماهر و توانمند وابسته است.   •نسلی که بتواند دانش فنی منطبق با زمان و مکان را ابداع کند. سوءتغذیه عامل کوتاهی قد ؛ کاهش بهره هوشی؛افزایش ابتلا به بیماریها؛ افزایش مرگ ۲ تا۸ برابر کودکان هم سن؛ افت تحصیلی و    کاهش تولید ناخالص ملی است. …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۳۶ اسلاید                   1) رشد و توسعه کشورها ۲) سوء تغذ یه ۳) مشکلات الگوی مصرف غذایی کودکان و نوجوانان ۴) دلایل عمده آسیب پذیری تغذیه در نو جوانی ۵) نیازهای تغذیه ای در نوجوانی ۶) رشد قدی ۷) رشد وزنی ۸) انرژی ۹)پروتئین D,A10)ویتامین  11) اهمییت صرف صبحانه ۱۲) نقش میان وعده ها ۱۳) مراحل تصحیح تغذیه دانش آموزان ۱۴) گروه های غذایی ۱۵) رفتارهای تغذیه نامطلوب ۱۶) نکاتی در مورد تغذیه دانش آموزان ۱۷) منابع     •رشد وتوسعه کشورها: • • بیش از هر چیز دیگر به نیروی انسانی ماهر و توانمند وابسته است.   •نسلی که بتواند دانش فنی منطبق با زمان و مکان را ابداع کند. سوءتغذیه عامل کوتاهی قد ؛ کاهش بهره هوشی؛افزایش ابتلا به بیماریها؛ افزایش مرگ ۲ تا۸ برابر کودکان هم سن؛ افت تحصیلی و    کاهش تولید ناخالص ملی است. …

عمومی و آزاد

تغذیه در سنین بلوغ ونوجوانی,تغذیه ,در ,سنین ,بلوغ, و,نوجوانی ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.