پاورپوینت درباره تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌

پاورپوینت درباره تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۱۳ صفحه •هدف ‌ از تنظیم ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ ، بکارگیری ‌ دانش ‌ و تخصص ‌ حسابرسان ‌ در زمینه ‌ حسابداری ‌ برای ‌ گردآوری ‌ ، طبقه ‌ بندی ‌ و تلخیص ‌ اطلاعات ‌ مزبور است ‌ . •تهیه صورتهای مالی یا مانند آن بدون ‌ الزام ‌ به ‌ آزمون ‌ درستی ‌ آن. • •اگرچه ‌ روشهای ‌ مورد استفاده ‌ در تنظیم ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ به ‌ گونه ‌ ای ‌ طراحی ‌ نشده ‌ است ‌ که ‌ امکان ‌ اظهار هرگونه ‌ اطمینانی ‌ را نسبت ‌ به ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ ، برای ‌ حسابرس ‌ فراهم ‌ کند، اما به ‌ دلیل ‌ انجام ‌ کار بادقت ‌ و مهارت ‌ حرفه ‌ ای ‌ ، استفاده ‌ کنندگان ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ از مشارکت ‌ حسابرسان ‌ در تنظیم …


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۱۳ صفحه •هدف ‌ از تنظیم ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ ، بکارگیری ‌ دانش ‌ و تخصص ‌ حسابرسان ‌ در زمینه ‌ حسابداری ‌ برای ‌ گردآوری ‌ ، طبقه ‌ بندی ‌ و تلخیص ‌ اطلاعات ‌ مزبور است ‌ . •تهیه صورتهای مالی یا مانند آن بدون ‌ الزام ‌ به ‌ آزمون ‌ درستی ‌ آن. • •اگرچه ‌ روشهای ‌ مورد استفاده ‌ در تنظیم ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ به ‌ گونه ‌ ای ‌ طراحی ‌ نشده ‌ است ‌ که ‌ امکان ‌ اظهار هرگونه ‌ اطمینانی ‌ را نسبت ‌ به ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ ، برای ‌ حسابرس ‌ فراهم ‌ کند، اما به ‌ دلیل ‌ انجام ‌ کار بادقت ‌ و مهارت ‌ حرفه ‌ ای ‌ ، استفاده ‌ کنندگان ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ از مشارکت ‌ حسابرسان ‌ در تنظیم …


فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۱۳ صفحه •هدف ‌ از تنظیم ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ ، بکارگیری ‌ دانش ‌ و تخصص ‌ حسابرسان ‌ در زمینه ‌ حسابداری ‌ برای ‌ گردآوری ‌ ، طبقه ‌ بندی ‌ و تلخیص ‌ اطلاعات ‌ مزبور است ‌ . •تهیه صورتهای مالی یا مانند آن بدون ‌ الزام ‌ به ‌ آزمون ‌ درستی ‌ آن. • •اگرچه ‌ روشهای ‌ مورد استفاده ‌ در تنظیم ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ به ‌ گونه ‌ ای ‌ طراحی ‌ نشده ‌ است ‌ که ‌ امکان ‌ اظهار هرگونه ‌ اطمینانی ‌ را نسبت ‌ به ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ ، برای ‌ حسابرس ‌ فراهم ‌ کند، اما به ‌ دلیل ‌ انجام ‌ کار بادقت ‌ و مهارت ‌ حرفه ‌ ای ‌ ، استفاده ‌ کنندگان ‌ اطلاعات ‌ مالی ‌ از مشارکت ‌ حسابرسان ‌ در تنظیم …

عمومی و آزاد

تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌,تنظیم‌, اطلاعات‌, مالی‌,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.