پاورپوینت درباره توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر

پاورپوینت درباره توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۳۸ اسلاید         فهرست مطالب توحید در دین یهود   4 توحید در مسیحیت  9 توحید در اسلام  13 منابع  21 اسم خاص خدا در دین یهود «یهوه» یعنی باشند است. این نام بسیار احترام دارد و بی جهت بر زبان آوردن آن به موجل فرمان دوم از ده فرمان [در سفر خروج/ باب۲۰/آیه ۷] که می گوید: «نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی گناه نخواهد شمرد». حرام محسوب می شود. هنگام تلاوت تورات نام «یهوه» به ادونای» به معنای آقای من تبدیل می شود. در سفر خروج، خدا را اینگونه به موسی معرفی می کند: “هستم آنکه هستم”. برخی صفات «یهوه» در مواردی از ده فرمان موسی بیان شده: فرمان۱) من هستم، یهوه خدای تو… تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.فرمان۲) صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پائین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز… .بدیهی است که پیروان ادیان توحیدی نیز در مواردی از دین خود …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۳۸ اسلاید         فهرست مطالب توحید در دین یهود   4 توحید در مسیحیت  9 توحید در اسلام  13 منابع  21 اسم خاص خدا در دین یهود «یهوه» یعنی باشند است. این نام بسیار احترام دارد و بی جهت بر زبان آوردن آن به موجل فرمان دوم از ده فرمان [در سفر خروج/ باب۲۰/آیه ۷] که می گوید: «نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی گناه نخواهد شمرد». حرام محسوب می شود. هنگام تلاوت تورات نام «یهوه» به ادونای» به معنای آقای من تبدیل می شود. در سفر خروج، خدا را اینگونه به موسی معرفی می کند: “هستم آنکه هستم”. برخی صفات «یهوه» در مواردی از ده فرمان موسی بیان شده: فرمان۱) من هستم، یهوه خدای تو… تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.فرمان۲) صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پائین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز… .بدیهی است که پیروان ادیان توحیدی نیز در مواردی از دین خود …


فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۳۸ اسلاید         فهرست مطالب توحید در دین یهود   4 توحید در مسیحیت  9 توحید در اسلام  13 منابع  21 اسم خاص خدا در دین یهود «یهوه» یعنی باشند است. این نام بسیار احترام دارد و بی جهت بر زبان آوردن آن به موجل فرمان دوم از ده فرمان [در سفر خروج/ باب۲۰/آیه ۷] که می گوید: «نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی گناه نخواهد شمرد». حرام محسوب می شود. هنگام تلاوت تورات نام «یهوه» به ادونای» به معنای آقای من تبدیل می شود. در سفر خروج، خدا را اینگونه به موسی معرفی می کند: “هستم آنکه هستم”. برخی صفات «یهوه» در مواردی از ده فرمان موسی بیان شده: فرمان۱) من هستم، یهوه خدای تو… تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.فرمان۲) صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پائین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز… .بدیهی است که پیروان ادیان توحیدی نیز در مواردی از دین خود …

عمومی و آزاد

توحید در قرآن و روایات و ادیان دیگر,توحید, در, قرآن ,و ,روایات, و ,ادیان, دیگر,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.