پاورپوینت درباره توسعه منابع انسانی

پاورپوینت درباره توسعه منابع انسانی


فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:۲۳صفحه         •تعریف مورد پذیرش همگان وجود ندارد •اولین تعریف، تعریف نادلر در ۱۹۷۰ –توسعه نیروی انسانی یعنی آموزش و توسعه یافتگی یعنی هم شاخص کمی و هم کیفی •تعریف در ۲۰۰۰یا ۱۹۹۵ یا ۱۹۹۴ –توسعه فردی، گروهی، سازمانی به منظور اثربخشی بیشتر سازمان •شروع نگرش حرفه ای به مدیریت نیروی انسانی از سال ۱۹۸۰ •اهمیت نقش نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه  و دارایی و سرمایه گذاری •انواع آموزش و پرورش در زندگی انسان –در مدارس و دانشگاهها Education –در محیط کار  TrainingوDevelopment …

 


فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:۲۳صفحه         •تعریف مورد پذیرش همگان وجود ندارد •اولین تعریف، تعریف نادلر در ۱۹۷۰ –توسعه نیروی انسانی یعنی آموزش و توسعه یافتگی یعنی هم شاخص کمی و هم کیفی •تعریف در ۲۰۰۰یا ۱۹۹۵ یا ۱۹۹۴ –توسعه فردی، گروهی، سازمانی به منظور اثربخشی بیشتر سازمان •شروع نگرش حرفه ای به مدیریت نیروی انسانی از سال ۱۹۸۰ •اهمیت نقش نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه  و دارایی و سرمایه گذاری •انواع آموزش و پرورش در زندگی انسان –در مدارس و دانشگاهها Education –در محیط کار  TrainingوDevelopment …

 


فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:۲۳صفحه         •تعریف مورد پذیرش همگان وجود ندارد •اولین تعریف، تعریف نادلر در ۱۹۷۰ –توسعه نیروی انسانی یعنی آموزش و توسعه یافتگی یعنی هم شاخص کمی و هم کیفی •تعریف در ۲۰۰۰یا ۱۹۹۵ یا ۱۹۹۴ –توسعه فردی، گروهی، سازمانی به منظور اثربخشی بیشتر سازمان •شروع نگرش حرفه ای به مدیریت نیروی انسانی از سال ۱۹۸۰ •اهمیت نقش نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه  و دارایی و سرمایه گذاری •انواع آموزش و پرورش در زندگی انسان –در مدارس و دانشگاهها Education –در محیط کار  TrainingوDevelopment …

 

عمومی و آزاد

توسعه منابع انسانی, توسعه, منابع, انسانی,

  • پاورپوینت توسعه منابع انسانی
  • پاورپوینت آموزش و توسعه منابع انسانی