پاورپوینت درباره مایعات و الکترولیت ها

پاورپوینت درباره مایعات و الکترولیت ها


فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  20  صفحه           مایعات بدن: تشکیل دهنده ۶۰% حجم آب بزرگترین ترکیب به تنهایی است. با افزایش سن مقدار آن کم می شود بطوری که در سالمندان بین ۴۵ تا ۵۰% می باشد تفاوت های بر اساس سن، جنس و میزان چربی وجود دارد ۸۰% وزن نوزادان را آب تشکیل می دهد بخش های عمده مایعات بدن مایعات داخل سلول اکثر مایعات بدن در این قسمت است تقریباً ۴۰%  وزن بدن در سالمندان کاهش می یابد مایعات خارج سلول خارج سلول مایع داخل عروق (۵%) مایع میان بافتی (۱۵%) مایعات خاص مایع سینوویال مایع مغزی نخاعی مایع پریکارد …


فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  20  صفحه           مایعات بدن: تشکیل دهنده ۶۰% حجم آب بزرگترین ترکیب به تنهایی است. با افزایش سن مقدار آن کم می شود بطوری که در سالمندان بین ۴۵ تا ۵۰% می باشد تفاوت های بر اساس سن، جنس و میزان چربی وجود دارد ۸۰% وزن نوزادان را آب تشکیل می دهد بخش های عمده مایعات بدن مایعات داخل سلول اکثر مایعات بدن در این قسمت است تقریباً ۴۰%  وزن بدن در سالمندان کاهش می یابد مایعات خارج سلول خارج سلول مایع داخل عروق (۵%) مایع میان بافتی (۱۵%) مایعات خاص مایع سینوویال مایع مغزی نخاعی مایع پریکارد …


فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  20  صفحه           مایعات بدن: تشکیل دهنده ۶۰% حجم آب بزرگترین ترکیب به تنهایی است. با افزایش سن مقدار آن کم می شود بطوری که در سالمندان بین ۴۵ تا ۵۰% می باشد تفاوت های بر اساس سن، جنس و میزان چربی وجود دارد ۸۰% وزن نوزادان را آب تشکیل می دهد بخش های عمده مایعات بدن مایعات داخل سلول اکثر مایعات بدن در این قسمت است تقریباً ۴۰%  وزن بدن در سالمندان کاهش می یابد مایعات خارج سلول خارج سلول مایع داخل عروق (۵%) مایع میان بافتی (۱۵%) مایعات خاص مایع سینوویال مایع مغزی نخاعی مایع پریکارد …

عمومی و آزاد

مایعات و الکترولیت ها ,مایعات, و ,الکترولیت ها ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.