پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : ۶۲ اسلاید قسمتی از متن .ppt : کلیات فارماکولوژی نقش پرستار فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است فارماکولوژی علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد  فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن  فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو دارو یون غیر آلی مولکول آلی غیر پپتیدی پپتید کوچک پروتئین لیپید اسیدهای نوکلئیک کربوهیدرات اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر پیوندهای دارو-گیرنده: کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیر الکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی) واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر فهرست مطالب و اسلایدها نقش پرستار فارماکولوژی دارو  پیوندهای دارو-گیرنده: قابلیت انحلال دارو در آب و چربی مسمومیت د …

 


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : ۶۲ اسلاید قسمتی از متن .ppt : کلیات فارماکولوژی نقش پرستار فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است فارماکولوژی علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد  فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن  فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو دارو یون غیر آلی مولکول آلی غیر پپتیدی پپتید کوچک پروتئین لیپید اسیدهای نوکلئیک کربوهیدرات اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر پیوندهای دارو-گیرنده: کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیر الکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی) واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر فهرست مطالب و اسلایدها نقش پرستار فارماکولوژی دارو  پیوندهای دارو-گیرنده: قابلیت انحلال دارو در آب و چربی مسمومیت د …

 


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : ۶۲ اسلاید قسمتی از متن .ppt : کلیات فارماکولوژی نقش پرستار فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است فارماکولوژی علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد  فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن  فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو دارو یون غیر آلی مولکول آلی غیر پپتیدی پپتید کوچک پروتئین لیپید اسیدهای نوکلئیک کربوهیدرات اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر پیوندهای دارو-گیرنده: کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیر الکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی) واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر فهرست مطالب و اسلایدها نقش پرستار فارماکولوژی دارو  پیوندهای دارو-گیرنده: قابلیت انحلال دارو در آب و چربی مسمومیت د …

 

علوم پزشکی

کلیات فارماکولوژی , نقش پرستار , مسمومیت دارویی , دارو