پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّانی أَهَمّیَّهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ)

پاورپوینت درس سوم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الثّانی أَهَمّیَّهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ)


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: اسلاید نمایشی عربی هشتم درس سوّم الدَّرس الثّالث من آشپز هستم .غذای خوشمزه ایی خواهم پخت آخَر أَحَبَّ أُحِبُّ تُحِبُّ أَصحابُ المِهَن أَمن بَیع بِلاد تَقَدُّم حَدّاد حَلوانِیّ خامِس،خامِسَه خَبّاز خُبز رُزّ رَسائِل ریاضَه سَ ، سَوفَ سَأَصیرُ شَرَحَ شُرطِیّ صارَ سَوفَ أَصیرُ طِبُّ العُیون طَبّاخ طَبَخَ طَعام عَن دیگر دوست داشت دوست دارم دوست داری صاحبان شغل ها امنیّت فروش کشور،شهرها«مفرد؛بَلَد» پیشرفت آهنگر شیرینی فروش پنجم نانوا نان برنج نامه ها«مفرد؛رِسالَه» ورزش نشانه آینده خواهم شد شرح داد پلیس شد خواهم شد چشم پزشکی آشپز پخت خوراک جمع: أَطعِمَه درباره ی، از ترجمه کنید عَین غایَه چشم،چشمه«جمع؛عُیون» پایان فَحَصَ قاطِع کُرَهُ القَدَم کُرَه مَرضَی مُستَقبَل مُمَرِّض مُؤظَّف نَوافِذ مِهنَه مُهَندِسُ زِراعِیّ معاینه کرد برنده فوتبال توپ+قَدَم:پا بیماران«مفرد؛مَریض» آینده پرستا …


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: اسلاید نمایشی عربی هشتم درس سوّم الدَّرس الثّالث من آشپز هستم .غذای خوشمزه ایی خواهم پخت آخَر أَحَبَّ أُحِبُّ تُحِبُّ أَصحابُ المِهَن أَمن بَیع بِلاد تَقَدُّم حَدّاد حَلوانِیّ خامِس،خامِسَه خَبّاز خُبز رُزّ رَسائِل ریاضَه سَ ، سَوفَ سَأَصیرُ شَرَحَ شُرطِیّ صارَ سَوفَ أَصیرُ طِبُّ العُیون طَبّاخ طَبَخَ طَعام عَن دیگر دوست داشت دوست دارم دوست داری صاحبان شغل ها امنیّت فروش کشور،شهرها«مفرد؛بَلَد» پیشرفت آهنگر شیرینی فروش پنجم نانوا نان برنج نامه ها«مفرد؛رِسالَه» ورزش نشانه آینده خواهم شد شرح داد پلیس شد خواهم شد چشم پزشکی آشپز پخت خوراک جمع: أَطعِمَه درباره ی، از ترجمه کنید عَین غایَه چشم،چشمه«جمع؛عُیون» پایان فَحَصَ قاطِع کُرَهُ القَدَم کُرَه مَرضَی مُستَقبَل مُمَرِّض مُؤظَّف نَوافِذ مِهنَه مُهَندِسُ زِراعِیّ معاینه کرد برنده فوتبال توپ+قَدَم:پا بیماران«مفرد؛مَریض» آینده پرستا …


                نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: اسلاید نمایشی عربی هشتم درس سوّم الدَّرس الثّالث من آشپز هستم .غذای خوشمزه ایی خواهم پخت آخَر أَحَبَّ أُحِبُّ تُحِبُّ أَصحابُ المِهَن أَمن بَیع بِلاد تَقَدُّم حَدّاد حَلوانِیّ خامِس،خامِسَه خَبّاز خُبز رُزّ رَسائِل ریاضَه سَ ، سَوفَ سَأَصیرُ شَرَحَ شُرطِیّ صارَ سَوفَ أَصیرُ طِبُّ العُیون طَبّاخ طَبَخَ طَعام عَن دیگر دوست داشت دوست دارم دوست داری صاحبان شغل ها امنیّت فروش کشور،شهرها«مفرد؛بَلَد» پیشرفت آهنگر شیرینی فروش پنجم نانوا نان برنج نامه ها«مفرد؛رِسالَه» ورزش نشانه آینده خواهم شد شرح داد پلیس شد خواهم شد چشم پزشکی آشپز پخت خوراک جمع: أَطعِمَه درباره ی، از ترجمه کنید عَین غایَه چشم،چشمه«جمع؛عُیون» پایان فَحَصَ قاطِع کُرَهُ القَدَم کُرَه مَرضَی مُستَقبَل مُمَرِّض مُؤظَّف نَوافِذ مِهنَه مُهَندِسُ زِراعِیّ معاینه کرد برنده فوتبال توپ+قَدَم:پا بیماران«مفرد؛مَریض» آینده پرستا …

عمومی و آزاد

دانلود رایگان , پاورپوینت , قابل ویرایش , درس ۳ , درس سوم , عربی هشتم , کلاس هشتم , پایه هشتم , قسمت اَلدرس الثّانی , أَهَمّیَّهُ اللُّغَهِ الْعَر?

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.