پاورپوینت درس سوم فارسی(۱)پایه دهم(سفر به بصره)

پاورپوینت درس سوم فارسی(۱)پایه دهم(سفر به بصره)


پاورپوینت درس سوم فارسی(۱)پایه دهم(سفر به بصره) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در ۱۳اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است. قسمتی ازمتن: چـون بـه بصره رسـیدیم، از برهنگی و عاجزی بـه دیوانگان ماننده بودیـم و سـه مـاه بـود که موی سـر، بـاز نکـرده بودیم و می‌خواسـتم که در گرمابه رَوم؛ باشـد کـه گـرم شـوم که هوا سـرد بـود و جامه نبـود و مـن و بـرادرم هـر یـک لُنگـی کهنه پوشـیده بودیـم و پلاس پاره‌ای در پشـت بسـته از سـرما. گفتم اکنون ما را که درحّمام گذارد؟ خورجینکـی بـود کـه کتـاب در آن می‌نهـادم، بفروختـم و از بهای آن دِرَمَکی چنـد، سـیاه، در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم، تا با …

عمومی و آزاد

پاورپوینت,دانلود,دانلود رایگان فارسی, پاورپوینت فارسی(۱)پایه دهم,پاورپوینت درس سوم فارسی(۱)پایه دهم,سفر به بصره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.