پاورپوینت درس مکاترونیک Ultrasonic Sensors

پاورپوینت درس مکاترونیک Ultrasonic Sensors


                نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۶۱ اسلاید  قابل ویرایش:۲ اسلاید انگلیسی   قسمتی از اسلایدها: Minimum sensing distance: حد پایین محدوده تعین شده برای سنس کردن. Assured operating distance(Sa) : این وابسته است به محدوده عملیاتی سنسور( فعال شدن خروجی ها) و در داخل محدوده سنس کردن سنسور قرار دارد.در واقع محدوده عملیاتی مطمئن جهت سنس کردن می باشد. این محدوده برای سنسور همواره ثابت است. §Blind zone :محدوده بین سطح سنس کردن سنسور با حداقل فاصله جهت سنس کردن، که در آن شیئ نمی تواند به صورت مطمئن detect  شود. §Differential travel: مسیر تفاضلی (H) یا هیسترزیس فاصله بین نقطه Pick-up  به عنوان نقطه ای که هدف فلزی استاندارد به سمت سنسور حرکت می کند  و نقطه drop-out که از سنسور دور می شود.   فهرست مطالب واسلایدها:  انواع سنسورها فیزیک امواج التراسونیک تضعیف امواج صوتی امپدانس صوتی بازتابش و قانون Snell سنسورهای التراسونیک اندازه‌گیری زاویه مسا …

علوم پایه

پاورپوینت , درس ,مکاترونیک ,Ultrasonic, Sensors

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.