پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان پس از آنکه مغولان جذب اسلام و فرهنگ ایرانی شدند و دیوان سالاران ایرانی نقش فعالی در اداره امور حکومت به عهده گرفتند، وضعیت کشاورزی و کشاورزان بهبود یافت. بخش عمده ای از اصلاحات غازان خان، از جمله اصلاح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبکه های آبیاری و اصلاح نظام زمین داری، به منظور پیشرفت و رونق … …

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان پس از آنکه مغولان جذب اسلام و فرهنگ ایرانی شدند و دیوان سالاران ایرانی نقش فعالی در اداره امور حکومت به عهده گرفتند، وضعیت کشاورزی و کشاورزان بهبود یافت. بخش عمده ای از اصلاحات غازان خان، از جمله اصلاح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبکه های آبیاری و اصلاح نظام زمین داری، به منظور پیشرفت و رونق … …

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )


پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان پس از آنکه مغولان جذب اسلام و فرهنگ ایرانی شدند و دیوان سالاران ایرانی نقش فعالی در اداره امور حکومت به عهده گرفتند، وضعیت کشاورزی و کشاورزان بهبود یافت. بخش عمده ای از اصلاحات غازان خان، از جمله اصلاح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبکه های آبیاری و اصلاح نظام زمین داری، به منظور پیشرفت و رونق … …

عمومی و آزاد

پاورپوینت , درس ۱۱ , تاریخ یازدهم , حکومت , جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.