پاورپوینت درمورد اصلاح نظامهای مدیریتی-نظام شایسته سالاری -۸۶ اسلاید

پاورپوینت درمورد اصلاح نظامهای مدیریتی-نظام شایسته سالاری -۸۶ اسلاید


قسمتی از اسلاید ها           چرا توجه به نیروی انسانی مهم است؟. هزینه های مربوط به نیروی انسانی قسمت عمده هزینه های اغلب سازمانها را تشکیل می دهد. بر خلاف سایر منابع اگر درست هدایت شود ، با گذشت زمان نه تنها از ارزش آن کاسته نمی شود ، بلکه افزوده می شود. روزآمد شدن آن آسان است. قدرت تولید سایر منابع را دارد. سایر منابع را مدیریت می کند و بر بازده آنها تأثیر شگرفی دارد.از جنس خود مدیر است. سایر منابع بدون انسان کار نمی کند ، ولی انسان بدون تمام یا قسمتی از سایر منابع کار می کند. انسان تنها عامل تولید است که عملکرد وی هیچگونه محدودیتی ندارد( هم در جهت منفی و هم در جهت    تعریف مدیریت در باره‌ تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصی در دست نیست. – مدیریت عبارتست از: هنر انجام کار به وسیله‌ دیگران (فالت،۱۹۲۴). – فرایند تبدیل اطلاعات به عمل؛ این فرایند تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم(فوستر،۱۹۶۷). – فرایند هماهنگ‌سازی فعالیت فردی وگروهی در جهت هدفهای گروهی (دانلی و همکاران،۱۹۷۱). – فرایند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت بر کار ا …

علوم انسانی

پاورپوینت, در,مورد ,اصلاح, نظام,های, مدیریتی,نظام ,شایسته, سالاری,, نیروی, انسانی , تعریف ,مدیریت , وظایف, مدیران, سیاست,های, اجرایی, نظام, شایسته ?

پاسخی بگذارید