پاورپوینت درمورد امام حسین(ع)

پاورپوینت درمورد امام حسین(ع)


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد امام حسین(ع) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۸         فهرست مطالب مشخصات امام حسین (ع) امام حسین(ع) قبل از امامت امام حسین(ع)در دوره امامت موانع ولیعهدی یزید زمینه قیام امام حسین (ع) برخی از اقدامات قبل از قیام فلسفه قیام از دیدگاه امام حسین (ع) علل عدم  همراهی مردم با امام حسین (ع) دلایل چرخش جمعیت به نفع بنی امیه برخی از نتایج قیام امام حسین (ع) آیا امام حسین (ع) می دانست شهید می شود ؟ اگر چنین است ، چرا با پای خویش به سوی قتلگاه رفت ؟ فلسفه و حکمت عزاداری بر امام حسین (ع) چیست ؟ چرا باید حادثه‏ی عاشورا را گرامی بداریم؟ چرا عزاداری سایر امامان (ع) مانند عزاداری امام حسین (ع) نیست ؟ چرا در فرهنگ شیعه ، همیشه حزن ، اندوه و عزاداری حاکم است ؟ سینه زنى نقش بصیرت در جاودانگی قیام امام حسین (ع) و .  . . . .         قسمتی از پاورپوینت مشخصات امام حسین (ع) پدر:علی ابن ابیطالب مادر:فاطمه دختر پیامبر کنیه:ابوعبدالله القاب:سید الشهداء و سبط اصغر …


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد امام حسین(ع) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۸         فهرست مطالب مشخصات امام حسین (ع) امام حسین(ع) قبل از امامت امام حسین(ع)در دوره امامت موانع ولیعهدی یزید زمینه قیام امام حسین (ع) برخی از اقدامات قبل از قیام فلسفه قیام از دیدگاه امام حسین (ع) علل عدم  همراهی مردم با امام حسین (ع) دلایل چرخش جمعیت به نفع بنی امیه برخی از نتایج قیام امام حسین (ع) آیا امام حسین (ع) می دانست شهید می شود ؟ اگر چنین است ، چرا با پای خویش به سوی قتلگاه رفت ؟ فلسفه و حکمت عزاداری بر امام حسین (ع) چیست ؟ چرا باید حادثه‏ی عاشورا را گرامی بداریم؟ چرا عزاداری سایر امامان (ع) مانند عزاداری امام حسین (ع) نیست ؟ چرا در فرهنگ شیعه ، همیشه حزن ، اندوه و عزاداری حاکم است ؟ سینه زنى نقش بصیرت در جاودانگی قیام امام حسین (ع) و .  . . . .         قسمتی از پاورپوینت مشخصات امام حسین (ع) پدر:علی ابن ابیطالب مادر:فاطمه دختر پیامبر کنیه:ابوعبدالله القاب:سید الشهداء و سبط اصغر …


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد امام حسین(ع) قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۸         فهرست مطالب مشخصات امام حسین (ع) امام حسین(ع) قبل از امامت امام حسین(ع)در دوره امامت موانع ولیعهدی یزید زمینه قیام امام حسین (ع) برخی از اقدامات قبل از قیام فلسفه قیام از دیدگاه امام حسین (ع) علل عدم  همراهی مردم با امام حسین (ع) دلایل چرخش جمعیت به نفع بنی امیه برخی از نتایج قیام امام حسین (ع) آیا امام حسین (ع) می دانست شهید می شود ؟ اگر چنین است ، چرا با پای خویش به سوی قتلگاه رفت ؟ فلسفه و حکمت عزاداری بر امام حسین (ع) چیست ؟ چرا باید حادثه‏ی عاشورا را گرامی بداریم؟ چرا عزاداری سایر امامان (ع) مانند عزاداری امام حسین (ع) نیست ؟ چرا در فرهنگ شیعه ، همیشه حزن ، اندوه و عزاداری حاکم است ؟ سینه زنى نقش بصیرت در جاودانگی قیام امام حسین (ع) و .  . . . .         قسمتی از پاورپوینت مشخصات امام حسین (ع) پدر:علی ابن ابیطالب مادر:فاطمه دختر پیامبر کنیه:ابوعبدالله القاب:سید الشهداء و سبط اصغر …

علوم انسانی

پاورپوینت درمورد امام حسین,موانع ولیعهدی یزید,زمینه قیام امام حسین,برخی از اقدامات قبل از قیام,دلایل چرخش جمعیت به نفع بنی امیه,نقش بصیرت در

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.