پاورپوینت درمورد تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد-۲۶ اسلاید

پاورپوینت درمورد تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد-۲۶ اسلاید


قسمتی از اسلاید ها         1- کانادا الف – زمان و چگونگی شروع اجرای نظام نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. در این دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج به نتایج و محصولات بود. در دهه ۱۹۷۰، ارزیابی برنامه‌ها و اثربخشی برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار داد. ب- تلاش‌های به عمل آمده در زمینه فرهنگ سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد •از سال ۱۹۹۸ نظام تشویق و تنبیه برقرار شده و مدیرانی که به نتایج مورد انتظار رسیده‌اند مورد تشویق قرار گرفته‌اند. به طور کلی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از حقوق مسئولین اجرای برنامه‌ها وابسته به تحقق و دستیابی به عملکرد و نتایج از پیش تعیین شده بوده است. •خزانه‌داری چارچوب مدیریتی خاصی برای مدیران مالی تعیین و ابلاغ کرده است. •مدرسه خدمات عمومی کانادا دوره‌های متعددی برای آموزش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد برگزار کرده است. •از سال ۲۰۰۳ چارچوب خاصی تحت عنوان “پاسخگویی مدیران” تهیه و ارایه شده است. در این چارچوب مسئولیت‌ها و انتظارات از دستگ …

علوم انسانی

پاورپوینت ,در,مورد, تجربه ,برخی ,از ,کشورهای, منتخب, در ,اجرای, نظام بودجه‌ریزی, بر, مبنای عملکرد,, بودجه‌ریزی, بر, مبنای ,عملکرد ,نظام, بوجه ریز?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.