پاورپوینت درمورد مدیریت دانش

پاورپوینت درمورد مدیریت دانش

پاورپوینت درمورد مدیریت دانش


به نام خدا فرمت فایل: power point تعداد صفحات:۵۸   قسمتی از متن فایل:     دانش چیست؟ دانش به معنی اطلاعات دانش محدود به مهارتها و تخصصهای کاربردی   اما …!   تعریف دانش: هرگونه اطلاعات پردازش شده ای که در جهت تحقق اهداف یک سازمان مفید باشد، به نوعی دانش است.   دانش براساس داده و اطلاعات پایه‎گذاری می‎شود امّا بر خلاف آنها همیشه محدود به انسان‌ها است.         تقسیم بندی دانش:    دانش چه چیزی (know what)  دانش چرایی (know why)  دانش چگونگی (know how)  دانش چه کسی (know who)   می توان دانش را بر روی یک طیف ترسیم کرد:   یک سر این طیف، دانشی که در قالب نوشته ها، فیلم، عکس و … منتقل می شود. که دانش کد شده یا آشکار (Explicit knowledge) نامیده می شود.    در سر دیگر این طیف، انواعی از دانش مانند مهارت، بصیرت، تجربه و … را داریم که به راحتی قابل کد کردن نیستند. این دانش را دانش ضمنی (Tacit knowledge) می نامند.     قسمت های بالا فقط قسمت کوچکی از فا …

پاورپوینت درمورد مدیریت دانش


به نام خدا فرمت فایل: power point تعداد صفحات:۵۸   قسمتی از متن فایل:     دانش چیست؟ دانش به معنی اطلاعات دانش محدود به مهارتها و تخصصهای کاربردی   اما …!   تعریف دانش: هرگونه اطلاعات پردازش شده ای که در جهت تحقق اهداف یک سازمان مفید باشد، به نوعی دانش است.   دانش براساس داده و اطلاعات پایه‎گذاری می‎شود امّا بر خلاف آنها همیشه محدود به انسان‌ها است.         تقسیم بندی دانش:    دانش چه چیزی (know what)  دانش چرایی (know why)  دانش چگونگی (know how)  دانش چه کسی (know who)   می توان دانش را بر روی یک طیف ترسیم کرد:   یک سر این طیف، دانشی که در قالب نوشته ها، فیلم، عکس و … منتقل می شود. که دانش کد شده یا آشکار (Explicit knowledge) نامیده می شود.    در سر دیگر این طیف، انواعی از دانش مانند مهارت، بصیرت، تجربه و … را داریم که به راحتی قابل کد کردن نیستند. این دانش را دانش ضمنی (Tacit knowledge) می نامند.     قسمت های بالا فقط قسمت کوچکی از فا …

پاورپوینت درمورد مدیریت دانش


به نام خدا فرمت فایل: power point تعداد صفحات:۵۸   قسمتی از متن فایل:     دانش چیست؟ دانش به معنی اطلاعات دانش محدود به مهارتها و تخصصهای کاربردی   اما …!   تعریف دانش: هرگونه اطلاعات پردازش شده ای که در جهت تحقق اهداف یک سازمان مفید باشد، به نوعی دانش است.   دانش براساس داده و اطلاعات پایه‎گذاری می‎شود امّا بر خلاف آنها همیشه محدود به انسان‌ها است.         تقسیم بندی دانش:    دانش چه چیزی (know what)  دانش چرایی (know why)  دانش چگونگی (know how)  دانش چه کسی (know who)   می توان دانش را بر روی یک طیف ترسیم کرد:   یک سر این طیف، دانشی که در قالب نوشته ها، فیلم، عکس و … منتقل می شود. که دانش کد شده یا آشکار (Explicit knowledge) نامیده می شود.    در سر دیگر این طیف، انواعی از دانش مانند مهارت، بصیرت، تجربه و … را داریم که به راحتی قابل کد کردن نیستند. این دانش را دانش ضمنی (Tacit knowledge) می نامند.     قسمت های بالا فقط قسمت کوچکی از فا …

عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد مدیریت دانش,مدیریت دانش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.