پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال – ۳۰ اسلاید


پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال تشریح پروتوکل مخابراتی مابین صفحه کلید یا کی بورد (AT) و PC در انتقال داده تبادل اطلاعات بین کی بورد و کیس یک کامپیوتر را میتوان نمونه ائی از یک سیستم باند پایه معرفی نمود.   پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال   پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال   این سیستم که اصطلاحا یک سیستم مخابراتی سریال سنکرون نامیده میشود.توسط یک کابل ۵ پین کدهای اطلاعاتی متناظر با هر کلید را بهمراه سایر اطلاعات و همچنین ولتاژهای مربوط انتقال داده میشوند: پین۲: ارسال اطلاعات پین۱: پالس ساعت (سیگنالی با فرکانس ۱۰-۲۰kHz ) پین۵:ولتاژ ۵V پین۴: زمین   پس از فشردن هر کلید یک کد به PC ارسال و با رها کردن آن نیز یک کد بنام release-code نیز ارسال میگردد. تبدیل هر سیگنال آنالوگ(صحبت یا هرپیام آنالوگ دیگر) به فرم دیجیتال بعنوان Waveform Coding نامیده میگر …

پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال – ۳۰ اسلاید


پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال تشریح پروتوکل مخابراتی مابین صفحه کلید یا کی بورد (AT) و PC در انتقال داده تبادل اطلاعات بین کی بورد و کیس یک کامپیوتر را میتوان نمونه ائی از یک سیستم باند پایه معرفی نمود.   پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال   پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال   این سیستم که اصطلاحا یک سیستم مخابراتی سریال سنکرون نامیده میشود.توسط یک کابل ۵ پین کدهای اطلاعاتی متناظر با هر کلید را بهمراه سایر اطلاعات و همچنین ولتاژهای مربوط انتقال داده میشوند: پین۲: ارسال اطلاعات پین۱: پالس ساعت (سیگنالی با فرکانس ۱۰-۲۰kHz ) پین۵:ولتاژ ۵V پین۴: زمین   پس از فشردن هر کلید یک کد به PC ارسال و با رها کردن آن نیز یک کد بنام release-code نیز ارسال میگردد. تبدیل هر سیگنال آنالوگ(صحبت یا هرپیام آنالوگ دیگر) به فرم دیجیتال بعنوان Waveform Coding نامیده میگر …

پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال – ۳۰ اسلاید


پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال تشریح پروتوکل مخابراتی مابین صفحه کلید یا کی بورد (AT) و PC در انتقال داده تبادل اطلاعات بین کی بورد و کیس یک کامپیوتر را میتوان نمونه ائی از یک سیستم باند پایه معرفی نمود.   پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال   پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال   این سیستم که اصطلاحا یک سیستم مخابراتی سریال سنکرون نامیده میشود.توسط یک کابل ۵ پین کدهای اطلاعاتی متناظر با هر کلید را بهمراه سایر اطلاعات و همچنین ولتاژهای مربوط انتقال داده میشوند: پین۲: ارسال اطلاعات پین۱: پالس ساعت (سیگنالی با فرکانس ۱۰-۲۰kHz ) پین۵:ولتاژ ۵V پین۴: زمین   پس از فشردن هر کلید یک کد به PC ارسال و با رها کردن آن نیز یک کد بنام release-code نیز ارسال میگردد. تبدیل هر سیگنال آنالوگ(صحبت یا هرپیام آنالوگ دیگر) به فرم دیجیتال بعنوان Waveform Coding نامیده میگر …

فنی و مهندسی

پاورپوینت در ارتباط با تبدیل آنالوگ به دیجیتال

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.