پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر – ۴۰ اسلاید


پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر •ملاک‌های سازنده بودن حل اختلاف •اگر به دنبال تعارض و اختلاف، رابطه مستحکم ‌شده و ما و فرد مقابل را توانمندتر کند تا بهتر با هم کار کنیم و تعاملات بهتری داشته‌باشیم، تعارض به صورت سازنده حل شده‌است. •اگر هر دو نفر بعد از حل تعارض بیشتر هم‌دیگر را دوست داشته به هم علاقمند شده و به هم بیشتر اعتماد کنند، اختلاف به طور سازنده حل شده است. •اگر هر دو نفر از نتیجه اختلاف احساس رضایت و خشنودی کنند نیز اختلاف به صورت سازنده حل شده است. پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر •و بالاخره اگر هردوی ما خود را در حل مسایل و اختلافات در آینده توانمندتر ببینیم، اختلاف به شیوه‌ای سازنده حل شده‌است. •سؤالات و عبارت‌های خنثی •این عبارت‌ها به فرد مقابل کمک می‌کند راحت‌تر صحبت کند. & …

پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر – ۴۰ اسلاید


پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر •ملاک‌های سازنده بودن حل اختلاف •اگر به دنبال تعارض و اختلاف، رابطه مستحکم ‌شده و ما و فرد مقابل را توانمندتر کند تا بهتر با هم کار کنیم و تعاملات بهتری داشته‌باشیم، تعارض به صورت سازنده حل شده‌است. •اگر هر دو نفر بعد از حل تعارض بیشتر هم‌دیگر را دوست داشته به هم علاقمند شده و به هم بیشتر اعتماد کنند، اختلاف به طور سازنده حل شده است. •اگر هر دو نفر از نتیجه اختلاف احساس رضایت و خشنودی کنند نیز اختلاف به صورت سازنده حل شده است. پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر •و بالاخره اگر هردوی ما خود را در حل مسایل و اختلافات در آینده توانمندتر ببینیم، اختلاف به شیوه‌ای سازنده حل شده‌است. •سؤالات و عبارت‌های خنثی •این عبارت‌ها به فرد مقابل کمک می‌کند راحت‌تر صحبت کند. & …

پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر – ۴۰ اسلاید


پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر •ملاک‌های سازنده بودن حل اختلاف •اگر به دنبال تعارض و اختلاف، رابطه مستحکم ‌شده و ما و فرد مقابل را توانمندتر کند تا بهتر با هم کار کنیم و تعاملات بهتری داشته‌باشیم، تعارض به صورت سازنده حل شده‌است. •اگر هر دو نفر بعد از حل تعارض بیشتر هم‌دیگر را دوست داشته به هم علاقمند شده و به هم بیشتر اعتماد کنند، اختلاف به طور سازنده حل شده است. •اگر هر دو نفر از نتیجه اختلاف احساس رضایت و خشنودی کنند نیز اختلاف به صورت سازنده حل شده است. پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر •و بالاخره اگر هردوی ما خود را در حل مسایل و اختلافات در آینده توانمندتر ببینیم، اختلاف به شیوه‌ای سازنده حل شده‌است. •سؤالات و عبارت‌های خنثی •این عبارت‌ها به فرد مقابل کمک می‌کند راحت‌تر صحبت کند. & …

علوم انسانی

پاورپوینت در زمینه روابط بین‌فردی مؤثر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.