پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲

پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲

پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲

دانلود پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲ فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید :  25         هنگام ظهرهوا گرم تر از بقیّه ی ساعات   روز است چون هنگام ظهر خورشید در بالای آسمان قرار دارد. وخورشید راست به زمین می تابد .  در زمستان چون خورشید مایل به زمین می تابد وروزهاکوتاه تر است بنابراین هوا   سرد است . اگر باد نما نباشد از روی حرکت دود،پرچم،شاخ وبرگ درختان و…..هم می شود جهت باد را تشخیص داد .   …

پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲

دانلود پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲ فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید :  25         هنگام ظهرهوا گرم تر از بقیّه ی ساعات   روز است چون هنگام ظهر خورشید در بالای آسمان قرار دارد. وخورشید راست به زمین می تابد .  در زمستان چون خورشید مایل به زمین می تابد وروزهاکوتاه تر است بنابراین هوا   سرد است . اگر باد نما نباشد از روی حرکت دود،پرچم،شاخ وبرگ درختان و…..هم می شود جهت باد را تشخیص داد .   …

پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲

دانلود پاورپوینت در مورد زندگی ما وگردش زمین ۲ فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید :  25         هنگام ظهرهوا گرم تر از بقیّه ی ساعات   روز است چون هنگام ظهر خورشید در بالای آسمان قرار دارد. وخورشید راست به زمین می تابد .  در زمستان چون خورشید مایل به زمین می تابد وروزهاکوتاه تر است بنابراین هوا   سرد است . اگر باد نما نباشد از روی حرکت دود،پرچم،شاخ وبرگ درختان و…..هم می شود جهت باد را تشخیص داد .   …

عمومی و آزاد

زندگی ,ما ,و,گردش ,زمین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.