پاورپوینت در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-۵۸ اسلاید

پاورپوینت در مورد نظام تامین منابع انسانی-استخدام نیروی انسانی-۵۸ اسلاید


قسمتی از اسلاید ها         ارزش های محوری در نظام تامین منابع انسانی   سیاست ها و الزامات قانونی در جذب و استخدام نیروی انسانی   vقانون برنامه توسعه پنجساله کشور   نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ شورای عالی اداری vموضوعات استراتژیک   اهم مسائل و مشکلات نظام جذب و استخدام نیروی انسانی در گذشته نظام  نوین جذب و استخدام نیروی انسانی محورهای کلیدی  اصلاحی در  دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی انواع آزمون مصاحبه استخدامی : روش های اجرای آزمون های استخدامی یک نمونه فرضی : تعداد سوالات عمومی ۱۵۰ و سوالات تخصصی ۵۰     و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه …   …

علوم انسانی

پاورپوینت ,در ,مورد ,نظام ,تامین ,منابع انسانی,استخدام, نیروی انسانی,,سیاست ,ها, و, الزامات ,قانونی, در, جذب ,و, استخدام, نیروی ,انسانی ,مصاحبه ,است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.