پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-۴۱ اسلاید

پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری-۴۱ اسلاید


قسمتس از اسلاید ها         سطوح بیمارستانی پیشنهادی در طرح نظام خدمات درمانی بستری و تخصصی مراکز درمان – بستر: مرکز درمانی با امکانات کافی جهت بستری موقت بیماران و اعزام سریع آنها به بیمارستانهای شهرستان محل احداث این مراکزدر شهرستانها با جمعیت کم است بیمارستان شهرستان : مراکز بیمارستانی با حداقل بخش های داخلی ، جراحی ، زنان ، اطفال، اورژانس و تخت های ویژه جهت بیماران نیازمند مراقبت های ویژه و قلبی   بیمارستان ناحیه ای : مراکز بیمارستانی که به عنوان مرکز ارجاع یک بلوک در نظر گرفته شده و دارای بخش های تخصصی محاسبه شده براساس شاخص های مورد نظر خواهند بود( درمورد شهرستانهایی که جمعیت کافی جهت احداث ۴ بخش تخصصی اصلی ، نوزادان، اورژانس و دو تخصص دیگر دارند نیز بیمارستان ناحیه مدنظر خواهدبود) بیمارستان منطقه ای : بیمارستان موجود در مراکز استان که دارای کلیه بخش های تخصصی می باشند. بیمارستان قطبی : بیمارستانهای موجود در مراکز دانشگاهی تعیین شده ، که دارای خدمات فوق تخصصی می باشد و قابلیت خدمت رسانی را به چند استان همجوار دارند بیمارستان کشوری : مرا …

علوم پزشکی

پاورپوینت, در ,مورد, نظام, تخصیص, منابع ساختاری, برآورد, تختهای بستری,,سطوح ,بیمارستان,ی ,پیشنهادی, در ,طرح, نظام ,خدمات, درمانی ,بستری, و ,تخصصی, ب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.