پاورپوینت در مورد نظام های اقتصادی-فئودالیسم-۱۸ اسلاید

پاورپوینت در مورد نظام های اقتصادی-فئودالیسم-۱۸ اسلاید


قسمتی از اسلاید ها       پرسش هایی درباره فئودالیسم .۱منظور از فئودالیسم چیست؟ زمان و دلایل شکل گیری آن چه بود؟ .۲گروه های اجتماعی شکل دهنده فئودالیسم و نوع ارتباط آنها با یکدیگر چگونه بود؟ .۳مالکیت فئوالی با مالکیت خصوصی و سایر اشکال مالکیت چه تفاوت هایی داشت؟ .۴چرا فئوالیسم افول کرد؟ و چگونه سرمایه داری از دل فئودالیسم زاده شد؟ .۵آیا فئودالیسم در ایران تجربه شده است؟ به عبارت دیگر آیا اقتصاد ایران در سده های پیشین مبتنی بر روابط فئودالی بوده است؟   تعریف فئودالیسم —واژه فئودالیسم از ریشه فیف fief مشتق شده است. فیف به زمینی گفته می شود که در مقابل تعهد مشخصی در اختیار یک فرد قرار می گیرد یا به وی اقطاع می شود. —در حال حاضر سه تعبیر از فئودالیسم رواج دارد: فئودالیسم به عنوان رابطه ای حقوقی: این رابطه حقوقی روابط لردها، واسال ها و سرف ها را مشخص می کند. فئودالیسم به عنوان نوعی سازماندهی سیاسی: که در آن قدرت سیاسی به لحاظ جغرافیایی بشدت شکسته می شود. خدمات نظامی خصوصی است و در برابر امتیازات مختلفی مبادله می شود. فئودالیسم به معنای نوعی شیوه تولید: در …

علوم انسانی

پاورپوینت, در ,مورد ,نظام ,های ,اقتصادی,فئودالیسم,,اقتصاد,فئودالیسم, در, ایران ,گروه, های ,اجتماعی ,تحقیق ,مقاله ,پروژه, پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.