پاورپوینت در مورد نظام های مراقبت-۴۴ اسلاید

پاورپوینت در مورد نظام های مراقبت-۴۴ اسلاید


قسمتی از اسلاید ها         اهداف مراقبت را تعریف کنید. استفاده های نظام مراقبت را فهرست نمایید. چند مورد از اهداف یک نظام مراقبت را مثال بزنید. شاخصهای ارزیابی توانایی نظام مراقبت در تشخیص موارد را نام ببرید   تعریف مراقبت گردآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر مستمر و منظم داده‌های مربوط به سلامتی و انتشار آنها. اطلاعات بدست آمده برای نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌ها‌ مورد استفاده قرار می‌گیرند.  ارزیابی روند بیماری ها  پیش بینی طغیان بیماری ها  تعیین جمعیت ها و گروه های در معرض خطر بیماری و یا مرگ  ارزیابی اثر نهایی اقدامات پیشگیری، کنترل و درمانی و بروز و شیوع بیماری های اولویّت دار جامعه  تایید اولویّت های جاری اقدامات پیشگیری، کنترل در مورد بیماری ها   استفاده های نظام مراقبت استفاده فوری    (Immediate Use) گزارش سالیانه    (Annual)   گزارش         (Archival)     هداف مراقبت محدودیتهای …

علوم پزشکی

پاورپوینت ,در ,مورد ,نظام های ,مراقبت,سلامت,ی,پزشکی, بهداشت,,تعریف ,مراقبت, اهداف ,مراقبت, تحقیق, مقاله, پروژه, پاورپوینت

پاسخی بگذارید