پاورپوینت دنیای واقعی ،دنیای مجازی

پاورپوینت دنیای واقعی ،دنیای مجازی

پاورپوینت دنیای   واقعی ،دنیای  مجازی

پاورپوینت دنیای واقعی ،دنیای مجازی

دنیای واقعی
نظریه سقراط(۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) به اعتقاد سقراط تمام پدیده های طبیعی فقط سایه ای از شکل واقعی آنها می باشند که اصل خود را به نمایش می گذارند . حرکات انسانها و تمام موجودات عالم بشکل کنونی ، تمثیلی از یک واقعیت دیگر می باشند.این تمثیل زندگی آن واقعیت را مانند سایه شبیه سازی می کنند. §افسانه غارMyth of the cave))
دنیای واقعی
 از دید افلاطون همه چیز در حال تغییر است وآنچه تغییر کند نمی تواند واقعی باشد. واقعیت غیر قابل تغییر است و…

پاورپوینت دنیای   واقعی ،دنیای  مجازی

پاورپوینت دنیای واقعی ،دنیای مجازی

دنیای واقعی
نظریه سقراط(۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) به اعتقاد سقراط تمام پدیده های طبیعی فقط سایه ای از شکل واقعی آنها می باشند که اصل خود را به نمایش می گذارند . حرکات انسانها و تمام موجودات عالم بشکل کنونی ، تمثیلی از یک واقعیت دیگر می باشند.این تمثیل زندگی آن واقعیت را مانند سایه شبیه سازی می کنند. §افسانه غارMyth of the cave))
دنیای واقعی
 از دید افلاطون همه چیز در حال تغییر است وآنچه تغییر کند نمی تواند واقعی باشد. واقعیت غیر قابل تغییر است و…

پاورپوینت دنیای   واقعی ،دنیای  مجازی

پاورپوینت دنیای واقعی ،دنیای مجازی

دنیای واقعی
نظریه سقراط(۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) به اعتقاد سقراط تمام پدیده های طبیعی فقط سایه ای از شکل واقعی آنها می باشند که اصل خود را به نمایش می گذارند . حرکات انسانها و تمام موجودات عالم بشکل کنونی ، تمثیلی از یک واقعیت دیگر می باشند.این تمثیل زندگی آن واقعیت را مانند سایه شبیه سازی می کنند. §افسانه غارMyth of the cave))
دنیای واقعی
 از دید افلاطون همه چیز در حال تغییر است وآنچه تغییر کند نمی تواند واقعی باشد. واقعیت غیر قابل تغییر است و…

دندان پزشکی

دنیا,واقعی,مجازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.