پاورپوینت دوربین نقشه برداری توتال استیشن TS415

پاورپوینت دوربین نقشه برداری توتال استیشن TS415

پاورپوینت دوربین نقشه برداری توتال استیشن TS415     40اسلایدهمراه باتصویر فهرست مطالب                                  مشخصات اصلی دستگاه   قطعات اصلی دستگاه  هشدارهای دستگاه  صفحه اصلی دستگاه همراه با کلیدها  مشخصات منو دستگاه  تنظیمات setting   برداشت   پیاده کردن    مشخصات دستگاه قسمت اصلی دستگاه تلسکوپ طول لوله: ۱۵۸ میلیمتر – 22/6 اینچ بزرگنمایی: ۳۳x قطر مفید عدسی شیی: ۴۵ میلیمتر -۷۷/۱ اینچ (EDM:52mm/1.97in) تصویر: مستقیم زاویه دید: (میدان دید): ۱ .۲۰(۳/۲متر درطول ۱۰۰ متر) دقت: “۲.۵ فصاله فوکوس: از ۲/۱ متر (۱/۵۱ اینچ) تا بی نهایت روش فوکوس: فوکوس آنالاکتیک درخشندگی رتیکول: قابل تغییر در سه سطح   …

پاورپوینت دوربین نقشه برداری توتال استیشن TS415     40اسلایدهمراه باتصویر فهرست مطالب                                  مشخصات اصلی دستگاه   قطعات اصلی دستگاه  هشدارهای دستگاه  صفحه اصلی دستگاه همراه با کلیدها  مشخصات منو دستگاه  تنظیمات setting   برداشت   پیاده کردن    مشخصات دستگاه قسمت اصلی دستگاه تلسکوپ طول لوله: ۱۵۸ میلیمتر – 22/6 اینچ بزرگنمایی: ۳۳x قطر مفید عدسی شیی: ۴۵ میلیمتر -۷۷/۱ اینچ (EDM:52mm/1.97in) تصویر: مستقیم زاویه دید: (میدان دید): ۱ .۲۰(۳/۲متر درطول ۱۰۰ متر) دقت: “۲.۵ فصاله فوکوس: از ۲/۱ متر (۱/۵۱ اینچ) تا بی نهایت روش فوکوس: فوکوس آنالاکتیک درخشندگی رتیکول: قابل تغییر در سه سطح   …

پاورپوینت دوربین نقشه برداری توتال استیشن TS415     40اسلایدهمراه باتصویر فهرست مطالب                                  مشخصات اصلی دستگاه   قطعات اصلی دستگاه  هشدارهای دستگاه  صفحه اصلی دستگاه همراه با کلیدها  مشخصات منو دستگاه  تنظیمات setting   برداشت   پیاده کردن    مشخصات دستگاه قسمت اصلی دستگاه تلسکوپ طول لوله: ۱۵۸ میلیمتر – 22/6 اینچ بزرگنمایی: ۳۳x قطر مفید عدسی شیی: ۴۵ میلیمتر -۷۷/۱ اینچ (EDM:52mm/1.97in) تصویر: مستقیم زاویه دید: (میدان دید): ۱ .۲۰(۳/۲متر درطول ۱۰۰ متر) دقت: “۲.۵ فصاله فوکوس: از ۲/۱ متر (۱/۵۱ اینچ) تا بی نهایت روش فوکوس: فوکوس آنالاکتیک درخشندگی رتیکول: قابل تغییر در سه سطح   …

فنی و مهندسی

پاورپوینت دوربین نقشه برداری توتال استیشن TS415,پاورپوینت توتال استیشن TS415

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.