پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

دِمانس (زوال عقل) چیست؟ در دمانس با نوعی اختلال کلی اکتسابی در شناخت مواجهیم که پیش رونده و برگشت ناپذیر است. معمولا تباهی حافظه نشانه ای است که سبب مراجعه فرد به پزشک می شود و علاوه بر آن نقائصی در چندین قلمرو شناختی مانند قدرت تفکر، تکلم، قضاوت، استدلال و ادراک دیده می شود.
بیماری آلزایمر دکتر آلواس آلزایمر در سال ۱۹۰۶ این بیماری را در آلمان کشف نمود و به این دلیل بیماری آلزایمر به نام ایشان ثبت شده است . بیماری آلزایمر شایع ترین نوع دمانس…

پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

دِمانس (زوال عقل) چیست؟ در دمانس با نوعی اختلال کلی اکتسابی در شناخت مواجهیم که پیش رونده و برگشت ناپذیر است. معمولا تباهی حافظه نشانه ای است که سبب مراجعه فرد به پزشک می شود و علاوه بر آن نقائصی در چندین قلمرو شناختی مانند قدرت تفکر، تکلم، قضاوت، استدلال و ادراک دیده می شود.
بیماری آلزایمر دکتر آلواس آلزایمر در سال ۱۹۰۶ این بیماری را در آلمان کشف نمود و به این دلیل بیماری آلزایمر به نام ایشان ثبت شده است . بیماری آلزایمر شایع ترین نوع دمانس…

پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

پاورپوینت دِمانس (زوال عقل)

دِمانس (زوال عقل) چیست؟ در دمانس با نوعی اختلال کلی اکتسابی در شناخت مواجهیم که پیش رونده و برگشت ناپذیر است. معمولا تباهی حافظه نشانه ای است که سبب مراجعه فرد به پزشک می شود و علاوه بر آن نقائصی در چندین قلمرو شناختی مانند قدرت تفکر، تکلم، قضاوت، استدلال و ادراک دیده می شود.
بیماری آلزایمر دکتر آلواس آلزایمر در سال ۱۹۰۶ این بیماری را در آلمان کشف نمود و به این دلیل بیماری آلزایمر به نام ایشان ثبت شده است . بیماری آلزایمر شایع ترین نوع دمانس…

پزشکی عمومی

دمانس,زوال,عقل

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.