پاورپوینت رابطه آمار و مطالعات جمعیتی

پاورپوینت رابطه آمار و مطالعات جمعیتی


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها الف  – در ذهن انسانهای اولیه: انعکاس ساده جمعیت و آمار درنگاره های بر جای مانده از انسان هوشمند شروع نگاره ها با تصاویر ساده انسان ها افزایش درک تعداد در سیر تکاملی نگاره ها تقدم شناخت انسان بر مفاهیم آماری بر پایه یافته های جمعیت شناسی تاریخی توجه  روز افزون به محیط پیرامونی و هستی های آن تجسم انسان به عنوان مرکز هستی       نظم دهی آمارهای جمعیتی  : شفاف سازی رابطه آمار و مطالعات جمعیتی نگرش سیستماتیک به موضوع تحلیل در دوره های زمانی تدوین جدول مرگ ومیر دستیابی به مفهوم احتمال بقاء ادامه راه گرانت   تأکید جمعیت شناسان دیگر به اهمیت               آمار در مطالعات جمعیتی : تابوتن جمعیت شناس بلژیکی ، در کتاب تحلیل جمعیت وونچ جمعیت شناس بلژیکی ، در کتاب فهم جمعیت شناسی لوئی هانری جمعیت شناس فرانسوی ، در کتاب آینده نگری جمعیت شناختی …

علوم انسانی

پاورپوینت, رابطه آمار, و مطالعات جمعیتی

پاسخی بگذارید