پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی

پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی

پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی


  پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی (رشته پرستاری وپزشکی)   82اسلایدهمراه باتصویر فرق رسانه آموزشی با وسیله کمک آموزشی چیست؟!       رسانه آموزشی • رسانه آموزشی وسیله یا عاملی است که آموزش از طریق آن به فراگیر ارایه می شود. • اگر فراگیر مصرف کننده و آموزش کالای مصرفی باشد ، رسانه همان وسیله ای است که کالا را از محل تولید یا توزیع به دست مصرف کننده می رساند. • مثلا در یک برنامه آموزشی تلویزیونی، تلویزیون رسانه آموزشی است. •   وسایل کمک آموزشی • اغلب اشتباها مترادف با رسانه آموزشی به کار برده می شود. • وسایل کمک آموزشی وسایل و ابزاری هستند که هنگام آموزش به کار برده می شوند و امر یاددهی و یادگیری را آسان می کند ولی پیام آموزشی را به طور کامل منتقل نمی کند. • مثلا مولاژ و ماکت • هر قدر کاربرد وسایل کمک آموزشی غنی تر باشد یادگیری تسهیل شده و عدم وجود آنها آموزش را دشوارتر و طولانی تر می کند.     …

پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی


  پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی (رشته پرستاری وپزشکی)   82اسلایدهمراه باتصویر فرق رسانه آموزشی با وسیله کمک آموزشی چیست؟!       رسانه آموزشی • رسانه آموزشی وسیله یا عاملی است که آموزش از طریق آن به فراگیر ارایه می شود. • اگر فراگیر مصرف کننده و آموزش کالای مصرفی باشد ، رسانه همان وسیله ای است که کالا را از محل تولید یا توزیع به دست مصرف کننده می رساند. • مثلا در یک برنامه آموزشی تلویزیونی، تلویزیون رسانه آموزشی است. •   وسایل کمک آموزشی • اغلب اشتباها مترادف با رسانه آموزشی به کار برده می شود. • وسایل کمک آموزشی وسایل و ابزاری هستند که هنگام آموزش به کار برده می شوند و امر یاددهی و یادگیری را آسان می کند ولی پیام آموزشی را به طور کامل منتقل نمی کند. • مثلا مولاژ و ماکت • هر قدر کاربرد وسایل کمک آموزشی غنی تر باشد یادگیری تسهیل شده و عدم وجود آنها آموزش را دشوارتر و طولانی تر می کند.     …

پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی


  پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی (رشته پرستاری وپزشکی)   82اسلایدهمراه باتصویر فرق رسانه آموزشی با وسیله کمک آموزشی چیست؟!       رسانه آموزشی • رسانه آموزشی وسیله یا عاملی است که آموزش از طریق آن به فراگیر ارایه می شود. • اگر فراگیر مصرف کننده و آموزش کالای مصرفی باشد ، رسانه همان وسیله ای است که کالا را از محل تولید یا توزیع به دست مصرف کننده می رساند. • مثلا در یک برنامه آموزشی تلویزیونی، تلویزیون رسانه آموزشی است. •   وسایل کمک آموزشی • اغلب اشتباها مترادف با رسانه آموزشی به کار برده می شود. • وسایل کمک آموزشی وسایل و ابزاری هستند که هنگام آموزش به کار برده می شوند و امر یاددهی و یادگیری را آسان می کند ولی پیام آموزشی را به طور کامل منتقل نمی کند. • مثلا مولاژ و ماکت • هر قدر کاربرد وسایل کمک آموزشی غنی تر باشد یادگیری تسهیل شده و عدم وجود آنها آموزش را دشوارتر و طولانی تر می کند.     …

علوم پزشکی

پاورپوینت رسانه ها و وسایل کمک آموزشی ,پاورپوینت وسایل کمک آموزشی ,پاورپوینت رسانه ها آموزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.