پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل


پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل   17اسلایدهمراه باتصویر     انواع زنبورعسل: ¨ ¨ ¨1- ملکه (Queen ) : که تخم می گذارد.     ¨2- نرها(prones ):کارشان فقط بارور کردن ملکه های جدید است.   ¨3- کارگرها(Worker ):که ماده عقیم هستند و اغلب انواع متعددی دارند. ¨   رفتار تولید مثل: ¨جفت گیری بین ملکه و زنبور نر ¨ ¨جفت گیری معمولا در حالت پرواز ¨ ¨تخمک گذاری ¨ ¨فرق بین زنبور کارگر و ملکه در تولید مثل   …

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل


پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل   17اسلایدهمراه باتصویر     انواع زنبورعسل: ¨ ¨ ¨1- ملکه (Queen ) : که تخم می گذارد.     ¨2- نرها(prones ):کارشان فقط بارور کردن ملکه های جدید است.   ¨3- کارگرها(Worker ):که ماده عقیم هستند و اغلب انواع متعددی دارند. ¨   رفتار تولید مثل: ¨جفت گیری بین ملکه و زنبور نر ¨ ¨جفت گیری معمولا در حالت پرواز ¨ ¨تخمک گذاری ¨ ¨فرق بین زنبور کارگر و ملکه در تولید مثل   …

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل


پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل   17اسلایدهمراه باتصویر     انواع زنبورعسل: ¨ ¨ ¨1- ملکه (Queen ) : که تخم می گذارد.     ¨2- نرها(prones ):کارشان فقط بارور کردن ملکه های جدید است.   ¨3- کارگرها(Worker ):که ماده عقیم هستند و اغلب انواع متعددی دارند. ¨   رفتار تولید مثل: ¨جفت گیری بین ملکه و زنبور نر ¨ ¨جفت گیری معمولا در حالت پرواز ¨ ¨تخمک گذاری ¨ ¨فرق بین زنبور کارگر و ملکه در تولید مثل   …

علوم پزشکی

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل,پاورپوینت زنبورعسل,پاورپوینت رفتار زنبورعسل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.