پاورپوینت رویکرد چندحسی دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد

پاورپوینت رویکرد چندحسی دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد

پاورپوینت رویکرد چندحسی دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد


پاورپوینت رویکرد چندحسی   دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد        18اسلاید   موضوع تحقیق:پاورپوینت رویکرد چندحسی   دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد      روش فرنالد در کالیفرنیا در دهه ۱۹۳۰ گرین و فرنالد به کلی یک روش جنبشی برای آموزش دیکته ابداع کردند. روش فرنالد در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و در یک کلینیک دنبال شد. این روش تجربیات زبان و روش‌های ردیابی را به صورت یک رویکرد چند حسی با یکدیگر ترکیب کرد.  در روش فرنالد ۱-کودکان لغت را می‌گویند  2-لغت نوشته شده را می بینند، ۳-روی لغت با انگشت دست می‌کشند ۴-آن‌ را ردیابی می‌کنند. ۵-لغت را با استفاده از حافظه خود می‌نویسد ۶- دوباره لغت را می‌بیند ۷-لغت را با صدای بلند برای معلم می‌خواند …

پاورپوینت رویکرد چندحسی دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد


پاورپوینت رویکرد چندحسی   دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد        18اسلاید   موضوع تحقیق:پاورپوینت رویکرد چندحسی   دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد      روش فرنالد در کالیفرنیا در دهه ۱۹۳۰ گرین و فرنالد به کلی یک روش جنبشی برای آموزش دیکته ابداع کردند. روش فرنالد در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و در یک کلینیک دنبال شد. این روش تجربیات زبان و روش‌های ردیابی را به صورت یک رویکرد چند حسی با یکدیگر ترکیب کرد.  در روش فرنالد ۱-کودکان لغت را می‌گویند  2-لغت نوشته شده را می بینند، ۳-روی لغت با انگشت دست می‌کشند ۴-آن‌ را ردیابی می‌کنند. ۵-لغت را با استفاده از حافظه خود می‌نویسد ۶- دوباره لغت را می‌بیند ۷-لغت را با صدای بلند برای معلم می‌خواند …

پاورپوینت رویکرد چندحسی دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد


پاورپوینت رویکرد چندحسی   دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد        18اسلاید   موضوع تحقیق:پاورپوینت رویکرد چندحسی   دو روش گلینگهام –استلمین وروش فرنالد      روش فرنالد در کالیفرنیا در دهه ۱۹۳۰ گرین و فرنالد به کلی یک روش جنبشی برای آموزش دیکته ابداع کردند. روش فرنالد در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و در یک کلینیک دنبال شد. این روش تجربیات زبان و روش‌های ردیابی را به صورت یک رویکرد چند حسی با یکدیگر ترکیب کرد.  در روش فرنالد ۱-کودکان لغت را می‌گویند  2-لغت نوشته شده را می بینند، ۳-روی لغت با انگشت دست می‌کشند ۴-آن‌ را ردیابی می‌کنند. ۵-لغت را با استفاده از حافظه خود می‌نویسد ۶- دوباره لغت را می‌بیند ۷-لغت را با صدای بلند برای معلم می‌خواند …

علوم پزشکی

پاورپوینت رویکرد چندحسی,پاورپوینت روش گلینگهام ,پاورپوینت استلمین وروش فرنالد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.