پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان

پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها دارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج ردیف طولی از صفحات استخوانی ( اسکوت های ) بزرگ بر روی بدن : یک ردیف پشتی ، دو ردیف جانبی و دو ردیف شکمی یا جانبی شکمی است ؛ بقیه پوست توسط دانه های ظریف ، دندانک ها و صفحات کوچک پوشیده شده است.   سر توسط تعداد زیادی صفحات ( پلاک های ) استخوانی پوشیده شده است که به آنها درموکرانیوم ( جمجمه پوستی ) می گویند. پوزه طویل ، مخروطی یا قاشقی شکل ( بیلچه مانند ) است . دهان زیرین ، قابل بیرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهیان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتی وجود ندارد و قبل از دهان نیز چهار عدد سبیلک قرار گرفته است . تعداد خارهای آبششی محدود است . غشای پایه آبششی وجود ندارد.  سرپوش های آبششی از یک استخوان قوی به نام استخوان زیر سر پوش آبششی شکل گرفته اند . استخوان پیش سرپوش آبششی ابتدایی است و استخوان های بین سرپوش آبششی و سرپوش آبششی و سرپوش آبششی وجود ندارد. اولین شعاع باله های سینه ای به یک خا …

فنی و مهندسی

پاورپوینت, ریخت شناسی, تاس ماهیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.