پاورپوینت ریسه ها در سیستم عامل ویندوز

پاورپوینت ریسه ها در سیستم عامل ویندوز

پاورپوینت ریسه ها در سیستم عامل ویندوز   26اسلاید مروری بر عناوین مطالب   مفاهیم کلی مدل های چند ریسه ای (Multithreading) استفاده از ریسه ها Pthread ها ریسه های سولاریس ۲ ریسه های سیستم عامل ویندوز XP ریسه های Linux ریسه های Java     یک ریسه … گاهی اوقات با نام  (LWP) نیز شناخته می شود. از یک شناسه ریسه، یک شمارنده برنامه، یک مجموعه ثبات و یک پشته تشکیل شده است. تقریبا همه چیز را با سایر ریسه های همان پردازه به اشتراک می گذارد. بخش کد بخش داده منابع در اختیار گذاشته شده توسط سیستم عامل مانند پرونده های باز. یک پردازه تک ریسه ای تنها یک ریسه کنترلی دارد. استفاده از چندین ریسه کنترلی به پردازه اجازه می دهد چندین کار را به صورت همزمان انجام دهد.   …

پاورپوینت ریسه ها در سیستم عامل ویندوز   26اسلاید مروری بر عناوین مطالب   مفاهیم کلی مدل های چند ریسه ای (Multithreading) استفاده از ریسه ها Pthread ها ریسه های سولاریس ۲ ریسه های سیستم عامل ویندوز XP ریسه های Linux ریسه های Java     یک ریسه … گاهی اوقات با نام  (LWP) نیز شناخته می شود. از یک شناسه ریسه، یک شمارنده برنامه، یک مجموعه ثبات و یک پشته تشکیل شده است. تقریبا همه چیز را با سایر ریسه های همان پردازه به اشتراک می گذارد. بخش کد بخش داده منابع در اختیار گذاشته شده توسط سیستم عامل مانند پرونده های باز. یک پردازه تک ریسه ای تنها یک ریسه کنترلی دارد. استفاده از چندین ریسه کنترلی به پردازه اجازه می دهد چندین کار را به صورت همزمان انجام دهد.   …

پاورپوینت ریسه ها در سیستم عامل ویندوز   26اسلاید مروری بر عناوین مطالب   مفاهیم کلی مدل های چند ریسه ای (Multithreading) استفاده از ریسه ها Pthread ها ریسه های سولاریس ۲ ریسه های سیستم عامل ویندوز XP ریسه های Linux ریسه های Java     یک ریسه … گاهی اوقات با نام  (LWP) نیز شناخته می شود. از یک شناسه ریسه، یک شمارنده برنامه، یک مجموعه ثبات و یک پشته تشکیل شده است. تقریبا همه چیز را با سایر ریسه های همان پردازه به اشتراک می گذارد. بخش کد بخش داده منابع در اختیار گذاشته شده توسط سیستم عامل مانند پرونده های باز. یک پردازه تک ریسه ای تنها یک ریسه کنترلی دارد. استفاده از چندین ریسه کنترلی به پردازه اجازه می دهد چندین کار را به صورت همزمان انجام دهد.   …

فنی و مهندسی

پاورپوینت ریسه ها در سیستم عامل ویندوز,پاورپوینت ریسه ها ,سیستم عامل ویندوز

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.