پاورپوینت زن در کتاب مقدس

پاورپوینت زن در کتاب مقدس

پاورپوینت زن در کتاب مقدس     24اسلاید   همیشه میبینیم که برخی از مستشرقان زبان در باره حقوق زن در اسلام زبان به اعتراض میگشایند   مثلا میگویند چرا ارث مرد دو برابر زن است این در حالی است که در اسلام جهت حفط سلامت فرهنگی جامعه دو پوئن مهریه و نفقه به زن تعلق گرفته و جهت حفظ توازن اقتصادی جامعه نیز دو پوئن ارث و دیه دو برابر به مرد تعلق گرفته    در این بخش میخواهیم نگاهی تطبیقی به حقوق زن در اسلام و مسیحیت داشته باشیم     زن در عهد عتیق ابتدا نگاهی به احکام زنان در عهد عتیق می اندازیم البته لازم به ذکر است مسیحیان تمام احکام عهد عتیق  را آیات الهی میدانند در عین حال عمل به آنها را لازم نمیدانند احکام زنان در کتاب مقدس فروختن دختر « اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد باید در سال هفتم آزاد کند …. »   سفر خروج ۲۱ : ۷  دریغ از یک زن خوب . سلیمان در کتاب جامعه می گوید : درمیان هزار مرد می توان یک مرد خوب می توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود       …

پاورپوینت زن در کتاب مقدس     24اسلاید   همیشه میبینیم که برخی از مستشرقان زبان در باره حقوق زن در اسلام زبان به اعتراض میگشایند   مثلا میگویند چرا ارث مرد دو برابر زن است این در حالی است که در اسلام جهت حفط سلامت فرهنگی جامعه دو پوئن مهریه و نفقه به زن تعلق گرفته و جهت حفظ توازن اقتصادی جامعه نیز دو پوئن ارث و دیه دو برابر به مرد تعلق گرفته    در این بخش میخواهیم نگاهی تطبیقی به حقوق زن در اسلام و مسیحیت داشته باشیم     زن در عهد عتیق ابتدا نگاهی به احکام زنان در عهد عتیق می اندازیم البته لازم به ذکر است مسیحیان تمام احکام عهد عتیق  را آیات الهی میدانند در عین حال عمل به آنها را لازم نمیدانند احکام زنان در کتاب مقدس فروختن دختر « اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد باید در سال هفتم آزاد کند …. »   سفر خروج ۲۱ : ۷  دریغ از یک زن خوب . سلیمان در کتاب جامعه می گوید : درمیان هزار مرد می توان یک مرد خوب می توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود       …

پاورپوینت زن در کتاب مقدس     24اسلاید   همیشه میبینیم که برخی از مستشرقان زبان در باره حقوق زن در اسلام زبان به اعتراض میگشایند   مثلا میگویند چرا ارث مرد دو برابر زن است این در حالی است که در اسلام جهت حفط سلامت فرهنگی جامعه دو پوئن مهریه و نفقه به زن تعلق گرفته و جهت حفظ توازن اقتصادی جامعه نیز دو پوئن ارث و دیه دو برابر به مرد تعلق گرفته    در این بخش میخواهیم نگاهی تطبیقی به حقوق زن در اسلام و مسیحیت داشته باشیم     زن در عهد عتیق ابتدا نگاهی به احکام زنان در عهد عتیق می اندازیم البته لازم به ذکر است مسیحیان تمام احکام عهد عتیق  را آیات الهی میدانند در عین حال عمل به آنها را لازم نمیدانند احکام زنان در کتاب مقدس فروختن دختر « اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد باید در سال هفتم آزاد کند …. »   سفر خروج ۲۱ : ۷  دریغ از یک زن خوب . سلیمان در کتاب جامعه می گوید : درمیان هزار مرد می توان یک مرد خوب می توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود       …

علوم انسانی

پاورپوینت زن در کتاب مقدس,پاورپوینت زن ,پاورپوینت کتاب مقدس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.