پاورپوینت زیبای برقگیر – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت زیبای برقگیر – ۲۲ اسلاید

پاورپوینت زیبای برقگیر – ۲۲ اسلاید


پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر برقگیرچیست؟ برقگیر وسیله ای است که به منظور حفاظت در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجی ظاهر شده در هادی های خطوط و پست های فشار قوی پاورپوینت زیبای برقگیر   پاورپوینت زیبای برقگیر   بکار می رود. انواع برق گیرها:   1- برقگیر میله ای یا شاخه ای(جرقه ای) ۲- برقگیر لوله ای ۳- برقگیر سیلیکونی ۴- برقگیر نوع اکسید فلزی ۵- برقگیر پلیمری ۶- برقگیر سرامیکی ۷- برقگیر سوپاپی(برقگیر بامقاومت غیر خطی) ۸- برقگیر قوس طولانی     محل نصب برقگیرها برقگیرها معمولاً در ورودی خطوط هوایی به پست، اطراف ترانسفورماتورهای قدرت و ترمینال های راکتورها نصب میشوند و برقگیرها به شکل موازی باوسیله تحت حفاظت خود قرار می گیرند. همیشه برقگیر در نزدیکی وسیله‌ای که در تاسیسات با ارزشتر است نصب شود. مثلاً در تاسیسات فشار قوی وسیع گسترده باید برقگیر در کنار ترانسفورماتور نصب شود و شین‌ها و خطوط هوایی نیز هر کدام برای خود، برقگیر مخصوص داشته باشند. متن ب …

پاورپوینت زیبای برقگیر – ۲۲ اسلاید


پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر برقگیرچیست؟ برقگیر وسیله ای است که به منظور حفاظت در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجی ظاهر شده در هادی های خطوط و پست های فشار قوی پاورپوینت زیبای برقگیر   پاورپوینت زیبای برقگیر   بکار می رود. انواع برق گیرها:   1- برقگیر میله ای یا شاخه ای(جرقه ای) ۲- برقگیر لوله ای ۳- برقگیر سیلیکونی ۴- برقگیر نوع اکسید فلزی ۵- برقگیر پلیمری ۶- برقگیر سرامیکی ۷- برقگیر سوپاپی(برقگیر بامقاومت غیر خطی) ۸- برقگیر قوس طولانی     محل نصب برقگیرها برقگیرها معمولاً در ورودی خطوط هوایی به پست، اطراف ترانسفورماتورهای قدرت و ترمینال های راکتورها نصب میشوند و برقگیرها به شکل موازی باوسیله تحت حفاظت خود قرار می گیرند. همیشه برقگیر در نزدیکی وسیله‌ای که در تاسیسات با ارزشتر است نصب شود. مثلاً در تاسیسات فشار قوی وسیع گسترده باید برقگیر در کنار ترانسفورماتور نصب شود و شین‌ها و خطوط هوایی نیز هر کدام برای خود، برقگیر مخصوص داشته باشند. متن ب …

پاورپوینت زیبای برقگیر – ۲۲ اسلاید


پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر پاورپوینت زیبای برقگیر برقگیرچیست؟ برقگیر وسیله ای است که به منظور حفاظت در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجی ظاهر شده در هادی های خطوط و پست های فشار قوی پاورپوینت زیبای برقگیر   پاورپوینت زیبای برقگیر   بکار می رود. انواع برق گیرها:   1- برقگیر میله ای یا شاخه ای(جرقه ای) ۲- برقگیر لوله ای ۳- برقگیر سیلیکونی ۴- برقگیر نوع اکسید فلزی ۵- برقگیر پلیمری ۶- برقگیر سرامیکی ۷- برقگیر سوپاپی(برقگیر بامقاومت غیر خطی) ۸- برقگیر قوس طولانی     محل نصب برقگیرها برقگیرها معمولاً در ورودی خطوط هوایی به پست، اطراف ترانسفورماتورهای قدرت و ترمینال های راکتورها نصب میشوند و برقگیرها به شکل موازی باوسیله تحت حفاظت خود قرار می گیرند. همیشه برقگیر در نزدیکی وسیله‌ای که در تاسیسات با ارزشتر است نصب شود. مثلاً در تاسیسات فشار قوی وسیع گسترده باید برقگیر در کنار ترانسفورماتور نصب شود و شین‌ها و خطوط هوایی نیز هر کدام برای خود، برقگیر مخصوص داشته باشند. متن ب …

فنی و مهندسی

پاورپوینت زیبای برقگیر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.