پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

پاورپوینت ساختار حالتهای مقید


                نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۶۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: داد های جدول حقیقتی را نشان می دهد که یک تقریب بهتر انرژی ضامن تناسب یا حالت بهتر برای تابع حاالت نیست . اگر چه قضیه وردشی  برای محاسبه کمترین ویژه مقدار بکار میرود ممکن است به آن عمومیت دهیم تا ترازهای برانگیخته پائین تر را محاسبه کنیم . در اثبات اساساً ما تابع آزمایشی را به صورت ترکیب خطی از بردارهای ویژه H  بیان می کنیم . بطوری که : می خواهیم Emویژه مقدار تراز برانگیخته را اگر <Ψ|Ψn’>=0 باشد برای هر n΄ بطوریکه΄<Em En محاسبه کنیم . پس داریم:   فهرست مطالب واسلایدها:  چاه پتانسیل کروی  چاه پتانسیل مربعی تعداد حالتهای مقید Halo State اتم هیدروژن دستگاه مختصات سهموی بر آورد از روابط عدم قطعیت حالتهای مقید غیر عادی تئوری اختلال حالت پایا موارد غیر تبهگن مثال: گشتاور دو قطبی الکتریکی اتم مثال:دومین درجه اختلال در حالت محصور مورد تبهگن مثال: اثر خطی استارک در اتم هیدروژن مثال: تبهگنی م …

علوم پایه

پاورپوینت, ساختار, حالتهای, مقید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.