پاورپوینت سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

پاورپوینت سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

پاورپوینت سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) 15اسلایدهمراه باتصویر   تولید همزمان برق و حرارت ( CHP )    ( (Combined Heat and Power plant   سیستمی است که حرارت خروجی آن مستقیما مورد استفاده قرار گرفته، همچون استفاده از دود و هوای خروجی در گلخانه یا کوره و نظایر آن و یا برای تولید آب گرم و بخار و یا کاربردهای دیگر بازیافت می­شود و بازده الکتریکی موثر آن بیش از یک و نیم برابر متوسط بازده نیروگاه­های حرارتی است.   مزایای بارز سیستم CHP افزایش راندمان: سیستم CHP می تواند باعث افزایش راندمان تولیدات پراکنده تا بیش از ۸۵% گردد، این در حالی است که اجرای سیستم CHP تنها افزایش بسیار کوچکی در هزینه سرمایه گذاری اولیه را به همراه خواهد داشت.     تأمین حرارت مطمئن و انعطاف پذیر محیط زیست: بازدهی بالای سیستم های CHP باعث می­شود تولید دی اکسید کربن و سایر آلاینده ها نظیر ترکیبات گوگردی و اکسیدهای نیتروژن کاهش یابد. هزینه های پایین تعمیرات و نگهداری: با توجه به اینکه برای استفاده از حرارت تولیدی در یک واحد CHP تجهیزات …

پاورپوینت سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) 15اسلایدهمراه باتصویر   تولید همزمان برق و حرارت ( CHP )    ( (Combined Heat and Power plant   سیستمی است که حرارت خروجی آن مستقیما مورد استفاده قرار گرفته، همچون استفاده از دود و هوای خروجی در گلخانه یا کوره و نظایر آن و یا برای تولید آب گرم و بخار و یا کاربردهای دیگر بازیافت می­شود و بازده الکتریکی موثر آن بیش از یک و نیم برابر متوسط بازده نیروگاه­های حرارتی است.   مزایای بارز سیستم CHP افزایش راندمان: سیستم CHP می تواند باعث افزایش راندمان تولیدات پراکنده تا بیش از ۸۵% گردد، این در حالی است که اجرای سیستم CHP تنها افزایش بسیار کوچکی در هزینه سرمایه گذاری اولیه را به همراه خواهد داشت.     تأمین حرارت مطمئن و انعطاف پذیر محیط زیست: بازدهی بالای سیستم های CHP باعث می­شود تولید دی اکسید کربن و سایر آلاینده ها نظیر ترکیبات گوگردی و اکسیدهای نیتروژن کاهش یابد. هزینه های پایین تعمیرات و نگهداری: با توجه به اینکه برای استفاده از حرارت تولیدی در یک واحد CHP تجهیزات …

پاورپوینت سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) 15اسلایدهمراه باتصویر   تولید همزمان برق و حرارت ( CHP )    ( (Combined Heat and Power plant   سیستمی است که حرارت خروجی آن مستقیما مورد استفاده قرار گرفته، همچون استفاده از دود و هوای خروجی در گلخانه یا کوره و نظایر آن و یا برای تولید آب گرم و بخار و یا کاربردهای دیگر بازیافت می­شود و بازده الکتریکی موثر آن بیش از یک و نیم برابر متوسط بازده نیروگاه­های حرارتی است.   مزایای بارز سیستم CHP افزایش راندمان: سیستم CHP می تواند باعث افزایش راندمان تولیدات پراکنده تا بیش از ۸۵% گردد، این در حالی است که اجرای سیستم CHP تنها افزایش بسیار کوچکی در هزینه سرمایه گذاری اولیه را به همراه خواهد داشت.     تأمین حرارت مطمئن و انعطاف پذیر محیط زیست: بازدهی بالای سیستم های CHP باعث می­شود تولید دی اکسید کربن و سایر آلاینده ها نظیر ترکیبات گوگردی و اکسیدهای نیتروژن کاهش یابد. هزینه های پایین تعمیرات و نگهداری: با توجه به اینکه برای استفاده از حرارت تولیدی در یک واحد CHP تجهیزات …

فنی و مهندسی

پاورپوینت سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP),پاورپوینت تولید برق و حرارت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.