پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)

پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)

پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (3)

پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)

نام فایل : شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹۱
حجم : ۲۳۳۱ کیلوبایت
شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعهوضعیت موجود آماری ساختاریمشکلات شبکه موجود PSTN بهینه سازی شبکه موجود تلفن شهری در برنامه چهارم توسعه اهدا ف آماری پیشنهادات جهت طراحی شبکه شهریبرترین های جهان در تلفن شهریتوصیه های لازم جهت بهبود کمی و کیفی تلفن شهری وضعیت موجودتا پایان سال ۱۳۸۲ تعداد کل دایری : ۱۵۳۴۰۸۰۵ پیش بینی دایری سال ۸۳ : ۱۷۲۱۲۳۸۷…

پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (3)

پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)

نام فایل : شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹۱
حجم : ۲۳۳۱ کیلوبایت
شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعهوضعیت موجود آماری ساختاریمشکلات شبکه موجود PSTN بهینه سازی شبکه موجود تلفن شهری در برنامه چهارم توسعه اهدا ف آماری پیشنهادات جهت طراحی شبکه شهریبرترین های جهان در تلفن شهریتوصیه های لازم جهت بهبود کمی و کیفی تلفن شهری وضعیت موجودتا پایان سال ۱۳۸۲ تعداد کل دایری : ۱۵۳۴۰۸۰۵ پیش بینی دایری سال ۸۳ : ۱۷۲۱۲۳۸۷…

پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (3)

پاورپوینت شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)

نام فایل : شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه (۳)
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۹۱
حجم : ۲۳۳۱ کیلوبایت
شبکه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعهوضعیت موجود آماری ساختاریمشکلات شبکه موجود PSTN بهینه سازی شبکه موجود تلفن شهری در برنامه چهارم توسعه اهدا ف آماری پیشنهادات جهت طراحی شبکه شهریبرترین های جهان در تلفن شهریتوصیه های لازم جهت بهبود کمی و کیفی تلفن شهری وضعیت موجودتا پایان سال ۱۳۸۲ تعداد کل دایری : ۱۵۳۴۰۸۰۵ پیش بینی دایری سال ۸۳ : ۱۷۲۱۲۳۸۷…

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.