پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

نام فایل : شبکه های کامپیوتری
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۶۰
حجم : ۳۰۲۴۹ کیلوبایت
شبکه های کامپیوتری نام مرجع : Computer Networks (FOURTH EDITION) نویسنده :اندرو اس. تننبام تهیه کننده :مجتبی پورمحققفصل اولمقدمهتعریف شبکه های کامپیوتریتکنولوژی کلیدی قرن بیستمتعاریف اولیهپیوند کامپیوتر و مخابراتتفاوت بین شبکه کامپیوتری و سیستم توزیع شدهوب: شبکه یا یک سیستم توزیعی ؟کاربردهای شبکه های کامپیوتریکاربرد های تجاریاشتراک منابع (برنامه ها، تجهیزات، داده ها)…….

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

نام فایل : شبکه های کامپیوتری
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۶۰
حجم : ۳۰۲۴۹ کیلوبایت
شبکه های کامپیوتری نام مرجع : Computer Networks (FOURTH EDITION) نویسنده :اندرو اس. تننبام تهیه کننده :مجتبی پورمحققفصل اولمقدمهتعریف شبکه های کامپیوتریتکنولوژی کلیدی قرن بیستمتعاریف اولیهپیوند کامپیوتر و مخابراتتفاوت بین شبکه کامپیوتری و سیستم توزیع شدهوب: شبکه یا یک سیستم توزیعی ؟کاربردهای شبکه های کامپیوتریکاربرد های تجاریاشتراک منابع (برنامه ها، تجهیزات، داده ها)…….

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت شبکه های کامپیوتری

نام فایل : شبکه های کامپیوتری
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۶۰
حجم : ۳۰۲۴۹ کیلوبایت
شبکه های کامپیوتری نام مرجع : Computer Networks (FOURTH EDITION) نویسنده :اندرو اس. تننبام تهیه کننده :مجتبی پورمحققفصل اولمقدمهتعریف شبکه های کامپیوتریتکنولوژی کلیدی قرن بیستمتعاریف اولیهپیوند کامپیوتر و مخابراتتفاوت بین شبکه کامپیوتری و سیستم توزیع شدهوب: شبکه یا یک سیستم توزیعی ؟کاربردهای شبکه های کامپیوتریکاربرد های تجاریاشتراک منابع (برنامه ها، تجهیزات، داده ها)…….

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.