پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل

پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل

پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل


  پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل   50اسلاید   ساختار و ویژگی کلی و عمومی اتاق عمل •اتاق  عمل باید در محلی قرار گیرد که  :     آرامش  کامل در محیط اطراف آن حکفرما باشد  .   دور از سر و صدا و هیاهو باشد   .   در  مسیر رفت و آمد زیاد مراجعین یا جریانات  سریع هوا و  کوران   نباشد . •معمولاً  صدای رفت و آمد در طبقات همکف کمتر شنیده  می شود.      امروزه اتاق  عمل  ها در  طبقات زیرین ساختمان  و مجهز به   تهویه و  بدون  پنجره بنا  می شوند  تا: •نقل و انتقال بیماران سریع و بدون اشکال  باشد . •اتاق عمل دور از سر و صدا و رفت و آمد باشد. •بتوان  ازنورمصنوعی  قابل کنترل  دراتاق  عمل  استفاده  کرد . •کنترل عفونت  راحت تر  صورت  گیرد. •     …

پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل


  پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل   50اسلاید   ساختار و ویژگی کلی و عمومی اتاق عمل •اتاق  عمل باید در محلی قرار گیرد که  :     آرامش  کامل در محیط اطراف آن حکفرما باشد  .   دور از سر و صدا و هیاهو باشد   .   در  مسیر رفت و آمد زیاد مراجعین یا جریانات  سریع هوا و  کوران   نباشد . •معمولاً  صدای رفت و آمد در طبقات همکف کمتر شنیده  می شود.      امروزه اتاق  عمل  ها در  طبقات زیرین ساختمان  و مجهز به   تهویه و  بدون  پنجره بنا  می شوند  تا: •نقل و انتقال بیماران سریع و بدون اشکال  باشد . •اتاق عمل دور از سر و صدا و رفت و آمد باشد. •بتوان  ازنورمصنوعی  قابل کنترل  دراتاق  عمل  استفاده  کرد . •کنترل عفونت  راحت تر  صورت  گیرد. •     …

پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل


  پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل   50اسلاید   ساختار و ویژگی کلی و عمومی اتاق عمل •اتاق  عمل باید در محلی قرار گیرد که  :     آرامش  کامل در محیط اطراف آن حکفرما باشد  .   دور از سر و صدا و هیاهو باشد   .   در  مسیر رفت و آمد زیاد مراجعین یا جریانات  سریع هوا و  کوران   نباشد . •معمولاً  صدای رفت و آمد در طبقات همکف کمتر شنیده  می شود.      امروزه اتاق  عمل  ها در  طبقات زیرین ساختمان  و مجهز به   تهویه و  بدون  پنجره بنا  می شوند  تا: •نقل و انتقال بیماران سریع و بدون اشکال  باشد . •اتاق عمل دور از سر و صدا و رفت و آمد باشد. •بتوان  ازنورمصنوعی  قابل کنترل  دراتاق  عمل  استفاده  کرد . •کنترل عفونت  راحت تر  صورت  گیرد. •     …

علوم پزشکی

پاورپوینت اتاق عمل,پاورپوینت محیط اتاق عمل,پاورپوینت شناخت جنبه های فضای فیزیکی محیط اتاق عمل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.