پاورپوینت طرح جامع تهران (۱۳۸۵)

پاورپوینت طرح جامع تهران (۱۳۸۵)


توضیحات:فایل پاورپوینت طرح جامع تهران (۱۳۸۵)،طرح راهبردی – ساختاری توسعه شهر تهران،در حجم ۷۹ اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:تهران؛ مرکز پایتخت دویست ساله ایران، علیرغم قدمت برنامه ریزی در کشور (بیش از نیم قرن)، فقط برای سالیانی محدود (حدود هفت سال) دارای برنامه ای برای هدایت و ساماندهی شهر بوده و قریب سه دهه است که این کلانشهر با انبوهی از مشکلات، برمبنای برنامه و طرحی جامع، مدیریت و اداره نشده است.نخستین طرح جامع تهران، که برای دوره ای بیست ساله تا افق ۱۳۷۰تدوین گردید، فقط تا انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) مبنای هدایت توسعه شهر تهران بود.دومین طرح جامع (طرح ساماندهی) تهران نیز که در سال های پایانی دهه شصت تدوین گردیده و در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، به کنار نهاده شد.سرانجام طرح مجموعه شهری تهران، که در سالهای پایانی دهه هفتاد تدوین و در سال ۱۳۸۱ مصوب گردید, در عمل مسکوت ماند.براین اساس، کلانشهر تهران و منطقه شهری آن، سالیانی مدید، دستخوش نابسامانی به ویژه در زمینه ساخت و ساز و استفاده از اراضی شهری و پیراشهری بوده که تا کنون نیز تداوم یافته است.در سالهای پایانی دهه هفتا …


توضیحات:فایل پاورپوینت طرح جامع تهران (۱۳۸۵)،طرح راهبردی – ساختاری توسعه شهر تهران،در حجم ۷۹ اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:تهران؛ مرکز پایتخت دویست ساله ایران، علیرغم قدمت برنامه ریزی در کشور (بیش از نیم قرن)، فقط برای سالیانی محدود (حدود هفت سال) دارای برنامه ای برای هدایت و ساماندهی شهر بوده و قریب سه دهه است که این کلانشهر با انبوهی از مشکلات، برمبنای برنامه و طرحی جامع، مدیریت و اداره نشده است.نخستین طرح جامع تهران، که برای دوره ای بیست ساله تا افق ۱۳۷۰تدوین گردید، فقط تا انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) مبنای هدایت توسعه شهر تهران بود.دومین طرح جامع (طرح ساماندهی) تهران نیز که در سال های پایانی دهه شصت تدوین گردیده و در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، به کنار نهاده شد.سرانجام طرح مجموعه شهری تهران، که در سالهای پایانی دهه هفتاد تدوین و در سال ۱۳۸۱ مصوب گردید, در عمل مسکوت ماند.براین اساس، کلانشهر تهران و منطقه شهری آن، سالیانی مدید، دستخوش نابسامانی به ویژه در زمینه ساخت و ساز و استفاده از اراضی شهری و پیراشهری بوده که تا کنون نیز تداوم یافته است.در سالهای پایانی دهه هفتا …


توضیحات:فایل پاورپوینت طرح جامع تهران (۱۳۸۵)،طرح راهبردی – ساختاری توسعه شهر تهران،در حجم ۷۹ اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:تهران؛ مرکز پایتخت دویست ساله ایران، علیرغم قدمت برنامه ریزی در کشور (بیش از نیم قرن)، فقط برای سالیانی محدود (حدود هفت سال) دارای برنامه ای برای هدایت و ساماندهی شهر بوده و قریب سه دهه است که این کلانشهر با انبوهی از مشکلات، برمبنای برنامه و طرحی جامع، مدیریت و اداره نشده است.نخستین طرح جامع تهران، که برای دوره ای بیست ساله تا افق ۱۳۷۰تدوین گردید، فقط تا انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) مبنای هدایت توسعه شهر تهران بود.دومین طرح جامع (طرح ساماندهی) تهران نیز که در سال های پایانی دهه شصت تدوین گردیده و در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، به کنار نهاده شد.سرانجام طرح مجموعه شهری تهران، که در سالهای پایانی دهه هفتاد تدوین و در سال ۱۳۸۱ مصوب گردید, در عمل مسکوت ماند.براین اساس، کلانشهر تهران و منطقه شهری آن، سالیانی مدید، دستخوش نابسامانی به ویژه در زمینه ساخت و ساز و استفاده از اراضی شهری و پیراشهری بوده که تا کنون نیز تداوم یافته است.در سالهای پایانی دهه هفتا …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت طرح جامع تهران (۱۳۸۵) , طرح جامع تهران , پاورپوینت طرح راهبردی ساختاری توسعه شهر تهران , پاورپوینت طرح جامع تهران (۱۳۸۵) , طرح جامع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.