پاورپوینت علل فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس تحقیقات پیشین

پاورپوینت علل فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران بر اساس تحقیقات پیشین


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها چکیده: مطلب پیش رو مروری بر تحقیقات مرتبط با سرمایه اجتماعی در ایران است.در این پژوهش علل ،عوامل وزمینه های فرسایش سرمایه اجتماعی بر اساس تحقیقات پیشین بررسی و با استفاده از مفاهیم مدل سپهر علل و عوامل فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران تبیین می شود. مروری بر تحقیقات پیشین ربانی خوراسگانی و ارشدی یکی از تغییرات مهم مؤثر بر تخریب سرمایه اجتماعی درایران بعداز جنگ را جریان تغییر ارزش ها اعلام کرده ا ند که دراین جریان ثروت اندوزی به یک ارزش تبدیل گردید. دراین مقاله با ارزش شدن ثروت، حاصل وجود نابرابری های اجتماعی و فرایند نیازآفرینی قلمداد گردیده است، و برخی از عوامل فرهنگی مانند نیاز به احترام و احساس فقر و بی عدالتی، تغییر ارزش ها را تشدید کرده  است. در جامعه ایران شرایط لازم در سطح کلان برای ایجاد سرمایه اجتماعی فراهم نشده ودرجامعه بی اعتمادی بالایی بین افراد جامعه نسبت به یکدیگر و اعتماد شهروندان به سطوح کلان اجتماعی وجود دارد،چنان که این عدم اعتما …

علوم انسانی

پاورپوینت, علل فرسایش سرمایه اجتماعی, در ایران بر اساس تحقیقات پیشین

پاسخی بگذارید